Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Ukázka obsahu:

Novinky v pracovnělékařské péči

Garance 26.3.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer
ZÁKON O SPECIFICKÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH

     Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, nabyl účinnosti dne 1. dubna 2012 spolu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a se zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. Důvodem jeho přijetí bylo, že dosavadní právní předpisy (zejména zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu) nedostatečně upravují poskytování některých druhů zdravotní péče, zejména z důvodu jejich velké zastaralosti. Dalším velkým problémem zákona o péči o zdraví lidu byla posudková činnost lékařů. Bylo zde totiž pouze kuse stanoveno, že lékařská posudková činnost je nedílnou součástí léčebně preventivní péče a že jejím předním úkolem je posuzování způsobilosti k práci. Tato úprava byla hodnocena jako absolutně nedostatečná.

     Novinkou zákona je povinnost uložená provozovateli školy organizovat a uhradit preventivní prohlídky žáků středního, vyššího odborného a některého jiného vzdělávání ve školách a školských zařízeních (podle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona) též v průběhu přípravy na povolání, a to s ohledem na míru zdravotní zátěže v době praktického výcviku.

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ PÉČE

     Zákon definuje pracovnělékařské služby jako zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce nebo služby.

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé:
HRM profi

 

Máte dostupný modul:
%usermoduletitle

Výhody HRM profi:
  • HRM profi = 40 - 50 nových garantovaných článků každý měsíc.

  • Více než 150 právních předpisů.

  • Garance aktuálnosti a správnosti.

  • Bezplatný odpovědní servis.

  • Cena největší knihovny pro personalisty a manažery jen 608 Kč měsíčně.

 

>>více o HRM profi

Získejte více informací o modulech DU profi

Potřebujete poradit s výběrem předplatného?