dnes je 4.12.2020

Nejnovější

Potvrzení o zaměstnání po novele zákoníku práceGarance

4.12.2020, Mgr. Tomáš Liškutín, JUDr. Kristýna Opletalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou z novinek, které přinesla novela zákoníku práce, je úprava povinnosti zaměstnavatele vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání, tzv. zápočtový list. Důvodem této změny je snaha o snížení administrativní zátěže na straně zaměstnavatelů. Význam a podstatu…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Pracovní podmínky „srovnatelného" zaměstnanceGarance

25.11.2020, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řada zaměstnavatelů běžně pro plnění svých úkolů najímá agenturní zaměstnance buď pravidelně, anebo vznikne-li potřeba krátkodobého zajištění většího rozsahu úkolů v určitém termínu nebo chce-li nahradit dočasně nepřítomné zaměstnance. Agenturní zaměstnávání…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Souběh karantény a výkonu práce zaměstnanceGarance

23.11.2020, Mgr. Jan Vácha, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Může zaměstnanec, kterému byla nařízena karanténa, pracovat z domova či pokud mu lékař vystaví eNeschopenku, nepřipadá tato možnost v úvahu? To jsou otázky, které zaměstnavatelé často řeší. A jak zní správná odpověď?

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Příběhy k zamyšlení - Na kopciGarance

23.11.2020, Ing. Pavel Náhlovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Pavel Náhlovský Nasredin přiběhl domů a volá na souseda: „Pomóóc, valí se na nás povodeň!” Soused ho uklidňuje: „Klid, Nasredine. Bydlíme přece na kopci.” Nasredin se trochu upokojil, ale hned dodal pochybovačně: „No hlavně aby ta povodeň nebyla větší než náš kopec.” Imunita, schopnost odolávat ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Nové „krizové" ošetřovnéGarance

20.11.2020, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jako jedno z opatření k řešení důsledků další vlny onemocnění COVID-19 probíhající na podzim 2020 byl přijat zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Výpověď z důvodu nadbytečnosti a poskytování náhrady mzdyGarance

11.11.2020, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Růžena Klímová Dotaz S naším zaměstnancem ukončujeme pracovní poměr z organizačních důvodů. Po celou výpovědní dobu mu není přidělována práce, je placený průměrným hodinovým výdělkem. V případě svátků se mu mzda nikdy nekrátila - jedná se o měsíční mzdu. Jak bych měla postupovat v případě, že mu ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Překážka v práci a svátekGarance

10.11.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Eva Dandová Dotaz V organizaci poskytujeme zaměstnancům rehabilitační pobyty. Jedná se o překážku v práci na straně zaměstnance s náhradou mzdy. V případě, kdy zaměstnanci připadne na některý z dnů, kdy je na rehabilitačním pobytu, svátek - i nadále trvá a vykazuje se v evidenci pracovní doby překážka ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

E-neschopenky z pohledu zaměstnavatelů a praxeGarance

9.11.2020, Mgr. Veronika Plešková, LL.M., JUDr. Simona Tziata, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od zavedení tzv. e-neschopenky s účinností od 1. 1. 2020 uplynulo již více než tři čtvrtě roku. Aniž to většina z nás tušila, elektronizace potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti (dále také „DPN”) přišla za pět minut dvanáct. Události z brzkého jara…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Nejasný výsledek vstupní lékařské prohlídky a žádost o vydání nového lékařského posudkuGarance

9.11.2020, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Věra Bognárová Dotaz Zaměstnanec na dělnické pozici, kategorie rizik prací 3 (př. riziko hluku, vibrace), byl vyslán na vstupní lékařskou prohlídku ke smluvnímu poskytovateli pracovnělékařských služeb (k závodnímu lékaři). Tento poskytovatel mu v posudku zaškrtl závěr, že je zdravotně způsobilý ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Pracovní cesty a jejich vyúčtování v době covidovéGarance

9.11.2020, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Karel Janoušek Dotaz Naše firma, stejně jako asi řada dalších v době Covid19, prochází procesem automatizace a home-office. Aktuálně se zabýváme automatizací pracovních cest. Narazili jsme na otázku, zda vyúčtování pracovní cesty musí být podepsané schvalovatelem a zaměstnancem. Prosím o informaci ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS
více článků
Nejčtenější

Práce z domova a pracovní pohotovost

8.10.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé si občas kladou otázku, jestli může zaměstnanec v režimu home office držet pracovní pohotovost. Tato otázka je důležitá tím spíše, že takový zaměstnanec si zpravidla sám rozvrhuje pracovní dobu.

Bezpečné pracovní prostředí v době koronaviru

6.11.2020, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

V souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí základní doporučení pro zaměstnavatele, která mají přispět k ochraně zdraví zaměstnanců na pracovišti a omezit tak šíření onemocnění.

Práce z domova optikou zaměstnanců i zaměstnavatelů

5.10.2020, Zdroj: ČTK

... Práce z domova zažívá v reakci na epidemii koronaviru boom. Spokojení jsou zaměstnanci i vedoucí pracovníci. S nástupem epidemie koronaviru nastaly už na jaře letošního roku zásadní změny v oblasti využívání práce z domova. Na tento bezprecedentní jev zareagovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ...

Překážka v práci z důvodu návštěvy zdravotnického zařízení

25.9.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle bodu 1 přílohy k nařízení vlády č. 590/2006 Sb. přísluší zaměstnancům pracovní volno při vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení.

Novinky v krácení dovolené od 1. 1. 2021

19.11.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákoníku práce přináší s účinností od 1. 1. 2021 zásadní změny v právní úpravě dovolené. Ty se dotknou také krácení dovolené.

více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 469/2020 Sb. o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 (vyšlo dne: 23.11.2020 v částce č. 193)
  • 470/2020 Sb. o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Adolfa Loose (vyšlo dne: 23.11.2020 v částce č. 193)
  • 481/2020 Sb. novela zák. č. 139/2002 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 27.11.2020 v částce č. 196)
  • 484/2020 Sb. novela zák. č. 218/2000 Sb. (vyšlo dne: 27.11.2020 v částce č. 198)
  • 485/2020 Sb. novela vyhl. č. 470/2012 Sb. (vyšlo dne: 27.11.2020 v částce č. 199)
  • 487/2020 Sb. novela nař. vl. č. 567/2006 Sb. (vyšlo dne: 30.11.2020 v částce č. 200)
  • 488/2020 Sb. novela vyhl. č. 441/2013 Sb. (vyšlo dne: 30.11.2020 v částce č. 200)
  • 493/2020 Sb. novela nař. vl. č. 71/2013 Sb. (vyšlo dne: 2.12.2020 v částce č. 202)
  • 495/2020 Sb. novela zák. č. 111/1998 Sb. (vyšlo dne: 2.12.2020 v částce č. 203)
  • 501/2020 Sb. novela zák. č. 246/1992 Sb. a č. 634/2004 Sb. (vyšlo dne: 4.12.2020 v částce č. 205)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Kontroly inspektorátů práce

10.12.2020, On-line, Mgr. Daniel Vejsada

Cílem webináře je seznámit účastníky s typickým průběhem kontroly oblastního inspektorátu práce (OIP) na pracovišti zaměstnavatele a také průběhem navazujícího řízení o uložení sankce. Účastníci se zejména dozvědí, jaké mají práva a povinnosti jako zaměstnavatel v průběhu kontroly, kdy a jak mají uplatnit své námitky proti zjištěným skutečnostem a jak probíhá řízení o uložení případné sankce za přestupek. Seminář se zaměří také na novinky, které do této oblasti přináší nový přestupkový zákon. Seminář je zaměřen zejména na praktickou stránku kontroly.

Novinky v pracovním právu pro rok 2021

10.12.2020, On-line, JUDr. Jaroslav Stránský

V roce 2021 dojde v úpravě pracovněprávních vztahů k několika změnám. V návaznosti na aktuální stav přípravy a schvalování jednotlivých předpisů bude poskytnut základní přehled pracovněprávních novinek a aktualit.

Výpočet dovolené od roku 2021 a další změny ve mzdové a personální oblasti

11.12.2020, On-line, Ing. Růžena Klímová

Největším strašákem pro mzdové účetní budou v následujících měsících nová pravidla pro výpočet dovolené, která mají platit od 1.1.2021. Změny se ale týkají i jiných oblastí. Seznamte se s novinkami ve mzdové účtárně a personální oblasti pro rok 2020 a 2021 a procvičte si je na praktických příkladech.

Příčiny, prevence a řešení konfliktů v práci

11.12.2020, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Seminář se zabývá nejčastějšími příčinami konfliktů na pracovišti i mimo ně, jejich prevencí a hlavními způsoby řešení. Jeho cílem je seznámit se strategiemi, které lze při řešení konfliktů využít, i hlavními metodami jejich mediace ze strany vnějších osob, především manažerů.

Velká novela zákoníku práce 2020/2021

17.12.2020, On-line, Mgr. Daniel Vejsada

Cílem semináře je seznámit účastníky s významnou novelou zákoníku práce, která je účinná od července tohoto roku (v části pak od ledna 2021). Svým rozsahem se jedná o nejvýznamnější novelizaci zákoníku práce od roku 2012. Jelikož novela přináší změny i v základních oblastech pracovního práva jako je počítání nároku na dovolenou, musí se s ní seznámit každý zaměstnavatel a promítnout jí do svých postupů a používané dokumentace.

HRM Profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daň. povinnost - Změny COVID-19!
7.12.2020 - úhrada zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za listopad
Kurzy měn 3.12.2020
 1 EUR26,42 CZK (+0,02)
 1 USD21,75 CZK (-0,13)
 1 GBP29,25 CZK (+0,07)
 100 RUB29,09 CZK (+0,17)
 100 JPY20,89 CZK (-0,03)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...