dnes je 21.9.2020

Nejnovější

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a absolvování lékařské prohlídkyGarance

21.9.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Eva Dandová Dotaz Pracovník, který pracuje na základě dohody o provedení práce, má absolvovanou lékařskou prohlídku. Po odpracování 300 hodin je dohoda ukončena a nově se uzavírá na stejnou práci se stejným pracovníkem dohoda o pracovní činnosti ve stejném roce. Je třeba provést novou lékařskou ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Náhrada škody a nemajetkové újmy po novele zákoníku práceGarance

18.9.2020, JUDr. Pavla Hloušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákoníku práce (zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony), která nabyla platnosti dne 26. června 2020, obsahuje dvojí účinnost ustanovení, která se…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Prodloužení zkušební doby o překážky na straně zaměstnavateleGarance

18.9.2020, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Věra Bognárová Dotaz Zaměstnankyně nastoupila dne 15. 7. 2016 - její zkušební doba byla do 14. 10. 2016. Od 4. 10. 2016 onemocněla, následně od 17. 8. 2017 je na mateřské, resp. rodičovské dovolené, ze které se má 21. 9. 2020 vracet do zaměstnání. Je zaměstnankyně i přes mateřskou, resp. rodičovskou ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Měření teploty zaměstnanců a vstup na pracoviště v důsledku prevence Covid-19Garance

18.9.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Eva Dandová Dotaz Prosím o radu ohledně vstupu zaměstnanců na pracoviště. Pokud zaměstnavatel z důvodu obavy zavlečení nákazy nemocí Covid-19 na svých pracovištích zprovozní systém měření tělesné teploty zaměstnanců při vstupu na pracoviště, má možnost zakázat vstup zaměstnance se zvýšenou teplotou ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Vliv obsahu pracovní smlouvy na cestovní náhradyGarance

16.9.2020, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý určitě ví, že cestovní náhrady se zaměstnanci poskytují při pracovní cestě a že pracovní cestou je podle § 42 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen „ZP”), cesta za účelem výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Aby šlo o…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Souběh více jednání anebo důvodů ke skončení téhož pracovního poměruGarance

11.9.2020, Mgr. Tomáš Liškutín, JUDr. Kristýna Opletalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem může skončit na základě právního jednání alespoň jedné ze smluvních stran (např. výpovědi z pracovního poměru), jiné právně relevantní skutečnosti (např. uplynutí sjednané doby trvání pracovního poměru) nebo…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

§ 340 ZP Rozhodnutí nadřízeného orgánu o převodu činnosti nebo části zaměstnavateleGarance

7.9.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Petr Bukovjan Úplné znění § 340 zákona č. 262/2006 Sb. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, s účinností ke dni 1.6.2020 Předchozí §§ 340 Následující §č. 262/2006 Sb....§ 340Ustanovení § 338 a 339 se vztahují i na případy, kdy o převodu činnosti zaměstnavatele nebo části zaměstnavatele nebo převodu ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Nesouhlas zaměstnavatele se zvýšením kvalifikace formou studiaArchiv

3.9.2020, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ………………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

§ 338 ZP Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahůGarance

2.9.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Petr Bukovjan Úplné znění § 338 zákona č. 262/2006 Sb. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, s účinností ke dni 1.6.2020 Předchozí §§ 338 Následující §č. 262/2006 Sb....§ 338(1) K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů může dojít jen v případech stanovených tímto zákonem nebo zvláštním ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

§ 337 ZP Doručování písemnosti určené zaměstnavateli zaměstnancemGarance

31.8.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Petr Bukovjan Úplné znění § 337 zákona č. 262/2006 Sb. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, s účinností ke dni 1.6.2020 Předchozí §§ 337 Následující §č. 262/2006 Sb....§ 337Doručování písemnosti určené zaměstnavateli zaměstnancem(1) Zaměstnanec doručuje písemnost určenou zaměstnavateli zpravidla osobním ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS
více článků
Nejčtenější

Potvrzení o zaměstnání a novela zákoníku práce

14.8.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákoníku práce se dotkla řady ustanovení pracovněprávního kodexu. Mimo jiné také § 313, který upravuje povinnost zaměstnavatele vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání.

Neplacené volno z pohledu pracovního práva a zdravotního pojištění

11.9.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Po neplaceném volnu občas sáhne nejeden zaměstnanec. Jaká pravidla platí pro jeho poskytování? Zaměstnavatel může dobrovolně poskytovat neplacené pracovní volno bez zákonného omezení, záleží výhradně na jeho uvážení. Poskytovat neplacené pracovní volno může jak v krátkodobých situacích, se kterými zákoník ...

Rodné číslo z pohledu ochrany osobních údajů

27.7.2020, Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů

... Úpravu používání rodného čísla obsahuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech. Podle § 13 odst. 9 je rodné číslo oprávněna užívat nebo rozhodovat o jeho využívání v mezích stanovených zákonem výlučně fyzická osoba, které bylo rodné číslo přiděleno (nebo její zákonný zástupce); ...

Nerovné odměňování z pohledu aktuálního rozsudku Nejvyššího soudu

12.8.2020, Zdroj: ČTK

... Co region, to jiná mzda. Jak se k této situaci vyjádřil Nejvyšší soud? Řidič České pošty uspěl se žalobou, která poukazovala na nerovné odměňování pracovníků na stejných pozicích v různých regionech. Dovolání zamítl Nejvyšší soud, podle kterého zákon umožňuje v rámci jedné firmy zohlednit v platech jen ...

E-mailová schránka po odchodu zaměstnance

25.8.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mnohé personalisty a nadřízené napadne otázka – co s ní? Podle názoru odborníků je k uchovávání a zpracování elektronických dat v e-mailové schránce zaměstnance, byť jej používal jako pracovní e-mail, potřebný souhlas zaměstnance. I když je e-mailová schránka označena jako schránka zaměstnavatele ...

více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 343/2020 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění (vyšlo dne: 14.8.2020 v částce č. 137)
  • 349/2020 Sb. novela zák. č. 561/2004 Sb. (vyšlo dne: 24.8.2020 v částce č. 140)
  • 352/2020 Sb. o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně (vyšlo dne: 28.8.2020 v částce č. 141)
  • 353/2020 Sb. o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně (vyšlo dne: 28.8.2020 v částce č. 141)
  • 354/2020 Sb. novela nař. vl. č. 211/2010 Sb. (vyšlo dne: 28.8.2020 v částce č. 142)
  • 357/2020 Sb. novela vyhl. č. 99/2012 Sb. (vyšlo dne: 28.8.2020 v částce č. 144)
  • 364/2020 Sb. novela vyhl. č. 10/2000 Sb. (vyšlo dne: 4.9.2020 v částce č. 147)
  • 370/2020 Sb. novela vyhl. č. 478/2000 Sb. (vyšlo dne: 17.9.2020 v částce č. 150)
  • 371/2020 Sb. novela vyhl. č. 522/2006 Sb. (vyšlo dne: 17.9.2020 v částce č. 150)
  • 372/2020 Sb. o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2021 (vyšlo dne: 17.9.2020 v částce č. 151)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Novela zákoníku práce v roce 2020/2021

5.10.2020, Praha, JUDr. Věra Bognárová

Jaké změny s sebou přinese dlouho očekávaná novela zákoníku práce, jejíž účinnost by měla nastat k 30. 7. 2020 a k 1.1.2021? Seminář Vás seznámí se všemi oblastmi, ve kterých ke změnám dojde.

Mzdový specialista

8.10. – 30.10.2020, Praha, Ing. Ivana Zatloukalová

Cílem Akademie Mzdový specialista je připravit účastníky formou prezenčního studia i samostatné přípravy ke zvládání samostatného vedení mzdové agendy v celé její šíři, tj. od přijetí zaměstnance, po vedení agendy v průběhu roku, na konci roku a při odchodu zaměstnance. Kombinovaná forma prezenčního a domácího studia ve vícedenním semináři poskytne solidní základ pro samostatné vedení mzdové agendy.

Mzdová účetní - začínáme

2.11. – 3.11.2020, Praha, Ing. Ivana Zatloukalová

Seminář má za cíl seznámit účastníky s personalistikou firmy, s komplexní mzdovou agendou včetně výpočtů s tímto souvisejících. Příklady k výpočtům jsou voleny ze situací, které mohou reálně nastat (exekuce zaměstnanců, výpočet nezabavitelného minima, zúčtování záloh daně, roční vyúčtování daní z příjmů u zaměstnanců aj.)

Kreativní uvažování na pracovišti: jak uvažovat mimo zaběhlé rámce

12.11.2020, Praha, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Kreativita v práci a řízení je vzácnou schopností nalézat nové možnosti a přístupy a vyhledávat nová řešení i příležitosti, a to i tehdy, když je většina ostatních nevidí. Kreativitu jednotlivců i skupin pracovníků však lze posílit. Cílem kurzu je poukázat na hlavní nástroje a okolnosti, které kreativitu a inovativní myšlení na pracovišti podporují, i na ty, které jí brání. Jeho součástí je uvedení a ilustrace metod a technik, které lze na pracovišti k posílení osobní i skupinové kreativity použít. Metodou semináře je interaktivní výklad, nácvik a moderovaná diskuse.

Konference Digitalizace pracovněprávní agendy 2020

12.11.2020, Praha, Mgr. Daniel Vejsada

Je v dnešní době možné uzavírat pracovněprávní dokumenty v elektronické podobě a přiblížit se v oblasti HR k paperless office? V rámci této konference při hledání odpovědi na tuto otázku probereme nejen obecnou právní úpravu elektronických dokumentů a elektronických podpisů, ale zejména specifika pracovněprávních předpisů, z nich vyplývajících rizik a omezení. Probereme, co je nutné při zavádění elektronizace vzít do úvahy a čeho se vyvarovat. Součástí výkladu bude také případová studie praktické implementace systémů.

HRM Profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daň. povinnost - Změny COVID-19!
21.9.2020 - podání přehledu zaměstnavatele o platbě a o výši pojistného příslušné zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení za srpen

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 18.9.2020
 1 EUR26,73 CZK (-0,01)
 1 USD22,59 CZK (-0,08)
 1 GBP29,27 CZK (+0,07)
 100 RUB29,98 CZK (-0,19)
 100 JPY21,65 CZK (-0,03)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
Předpověď počasí