dnes je 30.11.2021

Nejnovější

Přehled judikatury trochu jinak - Přestávka v práci na jídlo a oddechGarance

29.11.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Možná jste v uplynulých týdnech také zaznamenali rozhodnutí Ústavního soudu, které se týkalo přestávek v práci. Podívejme se na něj podrobněji.

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Poskytování občerstvení zaměstnancům z pohledu zákona o daních z příjmůGarance

26.11.2021, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel nezřídka poskytuje svým zaměstnancům občerstvení na pracovišti. Podívejme se na daňové řešení tohoto benefitu.

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Příspěvek na ubytování zahraničním zaměstnancůmGarance

25.11.2021, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Martin Děrgel Dotaz naše společnost poskytuje zahraničním zaměstnancům příspěvek na ubytování. Jsou nám jasné podmínky poskytování tohoto příspěvku. Jen váháme nad částkou. Pokud je cena za noc např. Kč 100,- bez DPH, poskytneme příspěvek 31 nocí x 100, nebo cenu za noc musíme navýšit 10 % DPH? ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Úprava práce přesčas v kolektivní smlouvěGarance

25.11.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Eva Dandová Dotaz Pro práci přesčas dle § 93 ZP máme v kolektivní smlouvě dohodnutý celkový rozsah na období 52 týdnů. Společnost funguje na standardní období leden-prosinec. 1. Můžeme jen pro účely přesčasu, např. z důvodu sezónnosti, stanovit (dohodnout), že rozhodné období pro celkový rozsah ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Souběh více příjmů u jednoho zaměstnance, pracovněprávní, pojistné a daňové řešeníGarance

24.11.2021, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Růžena Klímová Dotaz Máme zaměstnance, který je u nás zaměstnán na základě pracovní smlouvy na dobu neurčitou. Zaměstnanec si ještě navíc přivydělává. Pokud jeho druhý výdělek přesáhne 10 000 Kč, jak to bude s placením pojistného na zdravotní a sociální pojištění? Co bude pro zaměstnance výhodnější ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Postup zaměstnavatele při ztrátě zdravotní způsobilosti zaměstnanceGarance

24.11.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Věra Bognárová Dotaz Naše zaměstnankyně si přivodila pracovní úraz. Rok byla v dočasné pracovní neschopnosti a poté přinesla lékařský posudek, že pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost k výkonu práce. Převedli jsme ji na jinou práci, kterou přijala, ale po 4 týdnech přišla s tím, že práci nemůže ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Zaměstnávání mladistvých a zdravotní pojištěníGarance

24.11.2021, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Antonín Daněk Dotaz V souvislosti s nedostatkem pracovních sil na trhu práce máme v úmyslu stále více zaměstnávat mladistvé zaměstnance. Jaké podmínky platí při zaměstnávání těchto osob s ohledem na věk 15 let a jak máme postupovat ve zdravotním pojištění? Právní předpisy Zákon č. 592/1992 Sb., ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Pravidla pro práci v režimu home officeGarance

24.11.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Eva Dandová Dotaz Je možné mít ujednání ( pravidla ) o home office jenom v pracovním řádu, nebo je nutné mít podepsanou dohodu o práci na home office s jednotlivými zaměstnanci? Právní předpisy Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 34 odst. 2 ZP § 190 ZP § 317 ZP ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Přehled judikatury trochu jinak - Pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci a řešení vzniklé situaceGarance

17.11.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Petr Bukovjan POZBYTÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI ZAMĚSTNANCE K PRÁCI A ŘEŠENÍ VZNIKLÉ SITUACE Pozbude-li zaměstnanec dlouhodobě zdravotní způsobilost k práci (takový závěr vyplývá z lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb), má zaměstnavatel v jádru dvě možnosti - buď ho ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Nové nařízení vlády č. 390/2021 Sb. upravující poskytování osobních ochranných pracovních prostředkůGarance

17.11.2021, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 22. října 2021 bylo ve Sbírce zákonů vyhlášeno nové nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, které nahradí dosavadní nařízení vlády č.…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS
více článků
Nejčtenější

Výběr z odpovědí na frekventované dotazy k nové úpravě dovolené od 1. ledna 2021 - 6. částGarance

20.8.2021, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer

V této závěrečné části série článků obsahujících příklady z oblasti koncepční změny právní úpravy dovolené od 1. ledna 2021 se zaměříme na oblast čerpání dovolené a její krácení pro neomluvenou absenci zaměstnance ve směně.

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Změny v pracovním právu pro rok 2021Garance

13.1.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jestliže rok 2019 nepřinesl v oblasti pracovního práva žádné výraznější změny, o roku 2020 a zejména pak o začátku roku 2021 nutno hovořit ve zcela jiném tónu. Tím hlavním důvodem je důležitá novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

§ 147-149 ZP Pořadí a postup srážek ze mzdyGarance

15.1.2021, JUDr. Bořivoj Šubrt, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Bořivoj Šubrt Úplné znění § 147-149 zákona č. 262/2006 Sb. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, s účinností ke dni 1.1.2021 Předchozí §§ 147-149 Následující §č. 262/2006 Sb....§ 147(1) Zaměstnavatel smí srazit zaměstnanci [§ 146 písm. a)] jena) daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti,b) pojistné ...

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Vnitřní mzdový předpis (mzdový řád)Garance

22.2.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Věra Bognárová Vnitřní mzdový předpis (mzdový řád) Zaměstnavatel …………………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO) zastoupený ………………………… stanoví v souladu se zákoníkem práce a po projednání s odborovou organizací tato pravidla pro poskytování mzdy a odměny za pracovní pohotovost (dále ...

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

§ 73-73a ZP Odvolání z vedoucího pracovního místa nebo vzdání se tohoto místaGarance

4.8.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Petr Bukovjan Úplné znění § 73-73a zákona č. 262/2006 Sb. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, s účinností ke dni 1.6.2020 Předchozí §§ 73-73a Následující §č. 262/2006 Sb....§ 73(1) V případech uvedených v § 33 odst. 3 může ten, kdo je příslušný ke jmenování (§ 33 odst. 4), vedoucího zaměstnance z ...

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 412/2021 Sb. o rozpočtové skladbě (vyšlo dne: 23.11.2021 v částce č. 186)
  • 415/2021 Sb. novela zák. č. 133/1985 Sb. a č. 239/2000 Sb. (vyšlo dne: 23.11.2021 v částce č. 188)
  • 416/2021 Sb. novela zák. č. 499/2004 Sb. (vyšlo dne: 23.11.2021 v částce č. 188)
  • 417/2021 Sb. novela zák. č. 250/2016 Sb. a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 23.11.2021 v částce č. 188)
  • 418/2021 Sb. novela zák. č. 273/2008 Sb., č. 17/2012 Sb., č. 553/1991 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 23.11.2021 v částce č. 188)
  • 420/2021 Sb. novela nař. vl. č. 341/2017 Sb., č. 304/2014 Sb. a č. 347/2021 Sb. (vyšlo dne: 23.11.2021 v částce č. 189)
  • 421/2021 Sb. stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů (vyšlo dne: 23.11.2021 v částce č. 189)
  • 424/2021 Sb. novela vyhl. č. 441/2013 Sb. (vyšlo dne: 25.11.2021 v částce č. 190)
  • 426/2021 Sb. novela zák. č. 266/1994 Sb. a č. 634/2004 Sb. (vyšlo dne: 30.11.2021 v částce č. 191)
  • 430/2021 Sb. novela vyhl. č. 383/2009 Sb. (vyšlo dne: 30.11.2021 v částce č. 192)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Změny ve mzdové a personální oblasti v roce 2022

3.12.2021, Praha, Ing. Růžena Klímová

Seznamte se s novinkami ve mzdové účtárně a personální oblasti pro rok 2022 a procvičte si je na praktických příkladech.

Elektronizace pracovněprávní agendy

3.12.2021, On-line, Mgr. Daniel Vejsada

Je v dnešní době možné uzavírat pracovněprávní dokumenty v elektronické podobě a přiblížit se v oblasti HR k paperless office? V rámci tohoto semináře při hledání odpovědi na tuto otázku probereme nejen obecnou právní úpravu elektronických dokumentů a elektronických podpisů, ale zejména specifika pracovněprávních předpisů, z nich vyplývajících rizik a omezení. Probereme, co je nutné při zavádění elektronizace vzít do úvahy a čeho se vyvarovat.

Novela zákona o nemocenském pojištění a zákoníku práce 2022

6.12.2021, On-line, JUDr. Jaroslav Stránský

K 1. ledu 2022 vstoupí v účinnost zákon, který mění pravidla pro ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné a otcovskou. Novela bude mít vliv nejen na dávky poskytované z nemocenského pojištění, nýbrž i na právo zaměstnanců na pracovní volno při překážkách v práci. Seminář bude směřovat k seznámení s touto novelou zákona o nemocenském pojištění.

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků nejen z pohledu pojištění a zdanění

6.12.2021, On-line, Mgr. Magdaléna Vyškovská

Po absolvování semináře budete mít jasno o všech povinnostech souvisejících se zaměstnáním cizinců v ČR, od imigračního a pracovního práva až po pojištění a zdanění zahraničních zaměstnanců. Dále zjistíte vše o vysílání zaměstnanců do zahraničí, zejména do jiných členských států EU, EHP a do Švýcarska. Informace potřebné pro svou praxi na tomto semináři najdou jak právníci, personalisté, tak účetní, daňoví poradci, podnikatelé, členové statutárních orgánů.

Cestovní náhrady

6.12.2021, Praha, Jaroslava Pfeilerová

Zaměříme se třeba na vysílání zaměstnanců na dlouhodobé zahraniční pracovní cesty, kdy musí zaměstnavatelé řešit kromě poskytnutí cestovních náhrad také související daňové dopady. Např. jak ve vazbě na délku pracovní cesty a činnost zaměstnance určit stát, ve kterém je nutné odvést daň z příjmů ze závislé činnosti (v ČR nebo v zahraničí), nebo zda činnost zaměstnance v rámci pracovní cesty nezakládá zaměstnavateli v zahraničí vznik stálé provozovny apod. Mnohé z poskytnutých informací budou podpořeny souvisejícími judikáty (soudních rozhodnutí) NSS nebo řešením konkrétního problému, které bylo publikováno v rámci Koordinačních výborů, kterých se účastní zástupci Komory daňových poradců, Komory auditorů, Svazů účetních a Generálního finančního ředitelství.

HRM Profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
30.11.2021 - podání hlášení o zajištěné dani za říjen

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 29.11.2021
 1 EUR25,67 CZK (+0,01)
 1 USD22,76 CZK (+0,03)
 1 GBP30,34 CZK (+0,01)
 100 RUB30,55 CZK (+0,36)
 100 JPY20,02 CZK (+0,1)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2,75 % platnost od 5.11.2021
Diskontní sazba1,75 % platnost od 5.11.2021
Lombardní sazba3,75 % platnost od 5.11.2021
vývoj
Cestovní náhrady
od 19. 10. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,80 Kč/l
ostatní
Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...