dnes je 12.11.2019
Nejnovější

Mimořádná odměna poskytovaná na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměrGarance

12.11.2019, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz K oběma typům dohod ( DPP i DPČ) lze vyplácet mimořádnou odměnu, ovšem za předpokladu, že je to v dohodě sjednáno např. ujednáním, že „nad rámec sjednané odměny je ještě možno vyplácet i mimořádné odměny“. Mám dotaz, zda záleží na druhu ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Nahlédnutí do osobní složky zaměstnance z pohledu GDPRGarance

11.11.2019, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz Jsme společnost, která má svého voleného jednatele a vedoucí jednotlivých oddělení.. Jako kontrolní orgán hospodaření společnosti máme volenou dozorčí radu. Naše zaměstnance si vybírá buď sám jednatel společnosti, nebo vedoucí svého ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Zaměstnávání uchazečů o zaměstnání v souvislostech zdravotního pojištěníGarance

11.11.2019, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz Jaké podmínky platí z pohledu zdravotního pojištění při zaměstnávání uchazečů o zaměstnání? Má na stanovení vyměřovacího základu zaměstnance vliv skutečnost, že pracuje pouze po část kalendářního měsíce? Stalo se nám, že nám zaměstnanec, ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a vyslání na pracovní cestuGarance

8.11.2019, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz Může zaměstnavatel vyslat zaměstnankyni, která je na rodičovské dovolené nebo které je poskytnuté neplacené volno z důvodu péče o dítě mladší 10 let, na školení a hradit za ni cestovní náhrady? Jelikož rodičovská dovolená či péče o dítě ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Čerpání dovolené po půl dnech a nárok na přestávku v práciGarance

7.11.2019, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz Může zaměstnavatel dávat zaměstnancům výběr dovolené z provozních důvodů po půldnech? Jak je to s evidencí docházky - musí být součástí evidence u případných půldnů i přestávka? V praxi by zaměstnanec odcházel po 4 hodinách domů, pracovní ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Nesouhlas zaměstnavatele se zvýšením kvalifikace formou studiaArchiv

6.11.2019, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ………………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

§ 346 ZP Zvláštní úprava pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničíGarance

4.11.2019, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úplné znění § 346 zákona č. 262/2006 Sb. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, s účinností ke dni 1.7.2019 Předchozí §§ 346 Následující §č. 262/2006 Sb....§ 346Vláda může nařízením stanovit odchylnou úpravu pracovního poměru zaměstnanců s ...

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Dohoda o poskytování stipendia a závazek studenta nastoupit k zaměstnavateli po skončení studiaGarance

1.11.2019, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o poskytování stipendia a závazek studenta nastoupit k zaměstnavateli po skončení studia Společnost .............................. (uvést její přesné označení, sídlo, IČO) , zastoupená ................. Student (žák) ............. ( ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Záznam o odmítnutí výkonu práce zaměstnancem při bezprostředním a závažném ohroženíGarance

1.11.2019, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Záznam o odmítnutí výkonu práce zaměstnancem při bezprostředním a závažném ohrožení Pracoviště zaměstnavatele:…………………………… ( specifikace pracoviště, kde k odmítnutí práce došlo) Zaměstnanec, který odmítl vykonat práci: ……………………………………………..( ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Žádost o provedení zvláštního očkování zaměstnanceGarance

1.11.2019, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žádost o provedení zvláštního očkování zaměstnance Poskytovateli pracovnělékařských služeb: …………………………………………………..….. (adresa) Zaměstnavatel: ……………………………………………………………………… ( identifikační údaje) Zaměstnanec: …………………………………………………………………………………. ( ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS
více článků
Nejčtenější

Žádost o poskytnutí rodičovské dovolenéGarance

23.5.2012, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ .............................. (uvést název a sídlo zaměstnavatele) Žádost o poskytnutí rodičovské dovolené A) ŽÁDOST ŽENY Varianta 1 V souvislosti s narozením ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Smlouva o budoucí pracovní smlouvěGarance

15.5.2018, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

  Smlouva o budoucí pracovní smlouvě Společnost (název a sídlo, IČO): …………………………………………………………………. Zastoupený: ………………………………………………………………………………………….. Fyzická osoba (jméno, příjmení, bydliště): …………………………………………………………… (dále jen „zavázaná“ a „ ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Žádost o poskytnutí dovolené po skončení mateřské dovolenéGarance

23.5.2012, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOVOLENÉ PO SKONČENÍ MATEŘSKÉ DOVOLENÉ .............................. (uvést název a sídlo zaměstnavatele) Žádost o poskytnutí dovolené v návaznosti na skončení mateřské dovolené V ...

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Odvolání výpovědi zaměstnancemGarance

1.11.2017, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ………………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený…

Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Odvolání z funkce versus výpověďGarance

13.1.2016, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz Chtěl bych Vás poprosit o Váš názor ohledně odvolání versus výpovědi. Domníváte se, že výpověď lze za podmínky, že v den odvolání z funkce zaměstnanec zároveň odmítne nabídnutou jinou pracovní pozici, podat k témuž dni jako odvolání? ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 260/2019 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020 (vyšlo dne: 14.10.2019 v částce č. 114)
  • 262/2019 Sb. novela zák. č. 378/2007 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 18.10.2019 v částce č. 115)
  • 268/2019 Sb. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020 (vyšlo dne: 29.10.2019 v částce č. 117)
  • 269/2019 Sb. novela vyhl. č. 134/1998 Sb. (vyšlo dne: 29.10.2019 v částce č. 117)
  • 270/2019 Sb. vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výši redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2020 (vyšlo dne: 29.10.2019 v částce č. 117)
  • 275/2019 Sb. o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2020 (vyšlo dne: 6.11.2019 v částce č. 119)
  • 277/2019 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (vyšlo dne: 6.11.2019 v částce č. 120)
  • 279/2019 Sb. novela některých zákonů na úseku vnitřní správy (vyšlo dne: 6.11.2019 v částce č. 120)
  • 290/2019 Sb. o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) (vyšlo dne: 8.11.2019 v částce č. 123)
  • 291/2019 Sb. o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví (vyšlo dne: 12.11.2019 v částce č. 124)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Elektronizace pracovněprávní agendy

2.12.2019, Praha, Mgr. Daniel Vejsada

Je v dnešní době možné uzavírat pracovněprávní dokumenty v elektronické podobě a přiblížit se v oblasti HR k paperless office? V rámci tohoto semináře při hledání odpovědi na tuto otázku probereme nejen obecnou právní úpravu elektronických dokumentů a elektronických podpisů, ale zejména specifika pracovněprávních předpisů, z nich vyplývajících rizik a omezení. Probereme, co je nutné při zavádění elektronizace vzít do úvahy a čeho se vyvarovat.

Změny ve mzdové a personální oblasti v roce 2020

3.12.2019, Praha, Ing. Růžena Klímová

Seznamte se s novinkami ve mzdové účtárně a personální oblasti pro rok 2020 a procvičte si je na praktických příkladech.

Specialista na cestovní náhrady

25.3. – 27.3.2020, Praha, Ing. Karel Janoušek

Akademie se zaměřuje na pracovněprávní i daňové aspekty cestovních náhrad. Detailně Vás seznámí s platnou právní úpravou, upozorní na chyby, kterých se v praxi dopouštějí i zkušené účetní, a nabídne mnoho praktických příkladů.

Mzdový specialista

1.4. – 23.4.2020, Praha, Ing. Ivana Zatloukalová

Cílem Akademie Mzdový specialista je připravit účastníky formou prezenčního studia i samostatné přípravy ke zvládání samostatného vedení mzdové agendy v celé její šíři, tj. od přijetí zaměstnance, po vedení agendy v průběhu roku, na konci roku a při odchodu zaměstnance. Kombinovaná forma prezenčního a domácího studia ve vícedenním semináři poskytne solidní základ pro samostatné vedení mzdové agendy.

HRM Profi LIVE
PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

PDF ke stažení

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
18.11.2019 - podání výkazu Intrastat elektronicky
Kurzy měn 11.11.2019
 1 EUR25,51 CZK (+0,03)
 1 USD23,1 CZK (+0,01)
 1 GBP29,75 CZK (+0,18)
 100 RUB36,17 CZK (+0,01)
 100 JPY21,21 CZK (+0,1)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
Předpověď počasí