HRM Profi LIVE

 

PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

PDF ke stažení

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 21.5.2018
 1 EUR25,68 CZK (+0,09)
 1 USD21,84 CZK (+0,13)
 1 GBP29,3 CZK (+0,01)
 100 RUB35,01 CZK (+0,06)
 100 JPY19,63 CZK (+0,06)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,75 % platnost od 2.2.2018
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba1,5 % platnost od 2.2.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2018
Stravné v ČR  78 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,00 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 30,50 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

 

Předpověď počasí

 

 

Nejnovější

Přehled judikatury trochu jinak - Výše mzdových příplatkůGarance

21.5.2018, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vykoná-li zaměstnanec práci v noční době (tj. v době mezi 22.00 hodin a 6.00 hodin) nebo v sobotu a neděli (myšleno kalendářně), přísluší mu podle ustanovení § 116 ZP a § 118 ZPpříplatek ke mzdě. Zákoník práce stanoví v obou případech minimální výši příplatků,…
více
ZámekPřístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Nemoci a úrazy na pracovišti - odpovědnost zaměstnavatele za škoduGarance

21.5.2018, JUDr. Pavla Hloušková, Zdroj: Verlag Dashöfer
PŘEDPOKLADY VZNIKU POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE NAHRADIT ŠKODU Na odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání se podílejí v zásadě tři základní systémy. Jde o nemocenské dávky (náhrada mzdy nebo platu) a invalidní důchody pobírané v  ...
více
ZámekPřístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Příběh k zamyšlení - Obchodní dopisGarance

18.5.2018, Ing. Pavel Náhlovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
Khon, majitel velkoobchodu se zbožím pro domácnost, obdržel jednoho dne dopis tohoto znění: „Velectěný pane! Kdo dodal objednané zboží tři dny před dohodnutým termínem? Já! Kdo slíbil zaplatit do prvního? Vy! Kdo nezaplatil a nedodržel dané ...
více
ZámekPřístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Dohoda o pracovní činnostiGarance

17.5.2018, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI Zaměstnavatel ...............(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO), zastoupený ................. a zaměstnanec ............. ( jméno a příjmení), narozen dne ....... .. trvale bytem .................... ...
více
ZámekPřístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Návrh zaměstnavatele zaměstnanci na jiné pracovní zařazení po dosažení kvalifikaceGarance

17.5.2018, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Návrh na jiné pracovní zařazení po dosažení kvalifikace Zaměstnavatel ................ (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO), zastoupený ................. a zaměstnanec ................ ( jméno a příjmení), narozen dne ..... číslo OP .... ...
více
ZámekPřístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Smlouva o poskytování pracovnělékařských služebGarance

17.5.2018, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Poskytovatel pracovnělékařských služeb: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, identifikační údaje - název, sídlo, zastoupení, IČO, bankovní spojení, číslo účtu, (dále jen „poskytovatel“), zastoupený: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, identifikační údaje fyzické osoby,…
více
ZámekPřístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Smlouva o zajištění pracovnělékařských služeb pověřeným poskytovatelemGarance

17.5.2018, JUDr. Hana Gutová, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Smlouva o zajištění pracovnělékařských služeb pověřeným poskytovatelem Poskytovatel pracovnělékařských služeb: ……………………… (identifikační údaje - název, sídlo, IČO): Vedená u … soudu v …, pod sp. zn …………… (jedná-li se o PO) ...
více
ZámekPřístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti k práciGarance

17.5.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti k práci Poznámka: Vhodný ? zakřížkujte! Zaměstnavatel (objednavatel) : identifikační údaje Posuzovaná osoba: identifikační údaje ? uchazeč o zaměstnání ? ...
více
ZámekPřístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Nemoci a úrazy na pracovišti - jejich vznik a odpovědnost zaměstnavateleGarance

17.5.2018, JUDr. Pavla Hloušková, Zdroj: Verlag Dashöfer
ÚVOD Při výkonu závislé práce   vznikají mezi zaměstnanci a zaměstnavateli pracovněprávní vztahy, které upravuje zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že závislá práce je vykonávána ve ...
více
ZámekPřístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS

Zaměstnavatel při kontrole inspektorátu práceGarance

17.5.2018, JUDr. Jaroslav Škubal, Mgr. Daniel Vejsada, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dodržování právních předpisů ze strany zaměstnavatelů podléhá dohledu mnoha státních orgánů a institucí. Nejdůkladnější bývá ovšem často kontrola ze strany oblastního inspektorátu práce, zaměřená na všeobecné dodržování pracovněprávních předpisů ze strany…
více
ZámekPřístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS
Nejčtenější

Vnitřní předpis zaměstnavatele o provozování kamerového systémuGarance

1.1.2018, Mgr. Matěj Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vnitřní předpis zaměstnavatele o provozování kamerového systému Zaměstnavatel ………….. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený ………….. vydává tento vnitřní předpis o provozování kamerového systému. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ a) Tento ...
více
ZámekPřístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Odvolání z funkce versus výpověďGarance

13.1.2016, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dotaz Chtěl bych Vás poprosit o Váš názor ohledně odvolání versus výpovědi. Domníváte se, že výpověď lze za podmínky, že v den odvolání z funkce zaměstnanec zároveň odmítne nabídnutou jinou pracovní pozici, podat k témuž dni jako odvolání? ...
více
ZámekPřístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016

Osobní dotazník zaměstnanceGarance

10.5.2015, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Osobní dotazník slouží zaměstnavateli jednak k získání prvotních informací o budoucím zaměstnanci, jednak k získání nezbytných údajů, které zaměstnavatel potřebuje znát, aby mohl plnit povinnosti, které mu ukládají právní předpisy (např. zákoník práce, právní…
více
ZámekPřístupné pro: HRM profi PLUS

Dohoda o pracovní pohotovostiGarance

18.11.2014, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
DOHODA O PRACOVNÍ POHOTOVOSTI Zaměstnavatel ................................................ (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený ............................................... a zaměstnanec . ...
více
ZámekPřístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Smlouva o budoucí pracovní smlouvěGarance

15.5.2018, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Smlouva o budoucí pracovní smlouvě Společnost (název a sídlo, IČO): …………………………………………………………………. Zastoupený: ………………………………………………………………………………………….. Fyzická osoba (jméno, příjmení, bydliště): …………………………………………………………… (dále jen „zavázaná“ a „ ...
více
ZámekPřístupné pro: HRM profi | HRM profi PLUS
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016
Nejnovější Právní předpisy
  • 53/2018 Sb. o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů (vyšlo dne: 4.4.2018 v částce č. 27)
  • 54/2018 Sb. o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně (vyšlo dne: 4.4.2018 v částce č. 27)
  • 55/2018 Sb. o vydání zlaté mince "Hrad Zvíkov" po 5 000 Kč (vyšlo dne: 4.4.2018 v částce č. 28)
  • 56/2018 Sb. o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2017 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vyšlo dne: 4.4.2018 v částce č. 28)
  • 61/2018 Sb. o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů (vyšlo dne: 12.4.2018 v částce č. 30)
  • 64/2018 Sb. o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování (vyšlo dne: 18.4.2018 v částce č. 32)
  • 65/2018 Sb. vyhlašuje částku odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částku 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory (vyšlo dne: 18.4.2018 v částce č. 32)
  • 68/2018 Sb. o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně (vyšlo dne: 27.4.2018 v částce č. 34)
  • 70/2018 Sb. novela vyhl. č. 252/2004 Sb. (vyšlo dne: 27.4.2018 v částce č. 35)
  • 71/2018 Sb. o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2019 (vyšlo dne: 27.4.2018 v částce č. 36)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Agenturní zaměstnávání od A do Z Práva a povinnosti při využití agenturních pracovníků
25. 5. 2018
Bc. Ilona Bartovská

Na semináři získáte všeobecný přehled o platné legislativě pro oblast agenturního zaměstnávání. Dozvíte se, jak identifikovat rizika při výběru agentury práce a jak si ověřit její serióznost. Zjistíte, jaká práva a povinnosti má zaměstnavatel při využití agenturních pracovníků. Poznáte, jaké kroky učinit, abyste předešli sporům se zaměstnanci i postihům ze strany úřadů. Na příkladech z praxe se seznámíte s výhodami i úskalími agenturního zaměstnávání.

Zaměstnanecké benefity v roce 2018
30. 5. 2018
RNDr. Ivan Brychta

Cílem semináře je komplexní rozbor zaměstnaneckých výhod (benefitů) z pohledu daní v roce 2018. Budou nastíněny možnosti jejich aplikace tak, aby poskytnutí benefitu bylo z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele ve vztahu k daňovým odvodům a platbám pojistného výhodnější než běžná mzda.

Zákoník práce v kostce 2018
8. 6. 2018
Bc. Ilona Bartovská

Novela zákoníku práce v roce 208 je koncepčního charakteru. Dotýká se základních oblastí pracovněprávních vztahů, jako je např. dovolená, pracovní doba, povinnosti zaměstnavatelů apod. Seminář se bude zabývat těmito otázkami. Účastníci budou mít přitom možnost se s nimi podrobně seznámit i řešit problémy s tím spojené.

Zaměstnání cizinců v ČR a vyslání pracovníků (výklad z pohledu zdravotního a sociálního pojištění, daně z příjmů a mezinárodních smluv)
13. 6. 2018
Mgr. Magdaléna Vyškovská

Stručně a přehledně vysvětlit základy problematiky zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí, zejména do EU, z pohledu sociálního a zdravotního pojištění, zejména nařízení Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009 a bilaterálních smluv, a z pohledu zákona o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Následovat budou jednoduché průřezové případové studie řešené lektorem s aktivním zapojením účastníků kurzu. Informace získané účastníky kurzu v úvodním výkladu budou lektorem znovu vysvětlovány a zdůvodňovány. Případové studie představují převážnou část semináře.

Mzdová účetní - začínáme , včetně aktuálních změn v roce 2018
14. - 15. 6. 2018
Ing. Ivana Zatloukalová

Seminář má za cíl seznámit účastníky s personalistikou firmy, s komplexní mzdovou agendou včetně výpočtů s tímto souvisejících. Příklady k výpočtům jsou voleny ze situací, které mohou reálně nastat (exekuce zaměstnanců, výpočet nezabavitelného minima, zúčtování záloh daně, roční vyúčtování daní z příjmů u zaměstnanců …aj.)

Ochrana osobních údajů, archivace dat, osobní spis GDPR
22. 6. 2018
Ing. Růžena Klímová

Na semináři se seznámíte s problematikou ochrany osobních údajů v oblasti mzdové a personální agendy podle zákona č. 101/2000 Sb. a obecného nařízení EU, známého pod zkratkou GPPR, které nabývá účinnosti dne 25.5.2018. Získáte informace, kdy je nutné mít souhlas se zpracováním osobních údajů, kdy je to nadbytečné, co je citlivý osobní údaj a jak je nutné s ním zacházet. Též se dozvíte, jaké jsou archivační lhůty všech dokumentů v personální a mzdové agendě, jaké jsou formy archivace dat a jak se provádí skartace dokumetů.