dnes je 20.5.2024

Input:

č. 1042/2007 Sb. NSS, Řízení před soudem: náležité odůvodnění soudního rozhodnutí

č. 1042/2007 Sb. NSS
Řízení před soudem: náležité odůvodnění soudního rozhodnutí
k § 54 odst. 2 soudního řádu správního
Jestliže se správní orgán v odůvodnění svého rozhodnutí dostatečně určitě vypořádal s rozhodnou právní otázkou, nelze mu vytýkat porušení § 47 odst. 3 správního řádu. Pokud má soud za to, že
Nahrávám...
Nahrávám...