dnes je 20.5.2024

Input:

č. 1053/2007 Sb. NSS, Vdovský důchod: podmínky vzniku nároku

č. 1053/2007 Sb. NSS
Vdovský důchod: podmínky vzniku nároku
k § 20 odst. 3, § 50 odst. 2 písm. a) a § 50 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Žila-li žalobkyně jako matka nezaopatřených dětí (§ 20 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění) řadu let s jiným mužem ve společné domácnosti spolu se svými nezaopatřenými dětmi a manželství bylo uzavřeno jeden den před smrtí tohoto muže, není splněna podmínka, že nezaopatřené dítě bylo vychováváno v rodině zemřelého (§ 50 odst. 3 téhož zákona). Žalobkyni proto nelze přiznat nárok na vdovský důchod podle § 50 odst. 2 písm. a) tohoto zákona.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 10. 2006, čj. 3 Ads 76/2005-49)
Prejudikatura: srov. č. 248/2004 Sb. NSS.
Věc: Jitka U. proti České správě sociálního zabezpečení o vdovský důchod, o kasační stížnosti žalobkyně.

Žalovaná dne 6. 12. 2004 svým rozhodnutím nepřiznala žalobkyni vdovský důchod pro nesplnění podmínek § 50 odst. 2 a 3 zákona. Dcery žalobkyně, pocházející z jejího prvního manželství, nebyly podle názoru žalované vychovávány ve společné domácnosti s druhým manželem Karlem B., neboť toto druhé manželství bylo uzavřeno pouhý den před jeho smrtí.
V žalobě proti tomuto rozhodnutí brojila žalobkyně proti názoru žalované, že nesplňuje podmínku uvedenou v § 50 odst. 3 zákona. Žalobkyně pečuje o své dvě vlastní nezaopatřené děti, které jí byly svěřeny po rozvodu manželství s jejím prvním manželem do její péče. Jedná se o její vlastní děti, s druhým manželem žila ve společné domácnosti minimálně pět let před uzavřením manželství, a proto děti byly ve smyslu § 50 odst. 3 zákona v rodině zemřelého manžela vychovávány. Manželovy příjmy se započítávaly do příjmů rodiny jak před uzavřením manželství, tak po jeho uzavření.
Krajský soud učinil právní závěr, že žalobkyně podmínku § 50 odst. 3 zákona nesplňuje. Žalobkyně sice prokázala, že s Karlem B. i jejími dcerami spolu asi sedm let žili ve společné domácnosti, společně hospodařili a pečovali o děti, nicméně § 50 odst. 3 zákona je třeba vykládat v souladu s § 33 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině. Soud má za to, že rodina by vznikla až uzavřením manželství mezi žalobkyni a Karlem B. Zákon o rodině nezná pojmy „druh“
Nahrávám...
Nahrávám...