dnes je 20.6.2024

Input:

č. 1069/2007 Sb. NSS, Řízení před soudem: rozhodování správního orgánu ve věcech soukromoprávních

č. 1069/2007 Sb. NSS
Řízení před soudem: rozhodování správního orgánu ve věcech soukromoprávních
k § 46 odst. 2 a 4 a § 68 písm. b) soudního řádu správního k § 244 a násl. občanského soudního řádu
Je-li z žaloby nepochybné, že ji nemá projednat a rozhodnout o ní specializovaný senát krajského soudu pro věci správního soudnictví, jemuž byla žaloba nesprávně přidělena, ale jiný
Nahrávám...
Nahrávám...