dnes je 22.5.2024

Input:

č. 1123/2007 Sb. NSS, Doprava: označení silničního vozidla firmou (obchodním jménem)

č. 1123/2007 Sb. NSS
Doprava: označení silničního vozidla firmou (obchodním jménem)
k § 9 odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 150/2000 Sb.*)
k § 9 odst. 1 obchodního zákoníku
Smyslem § 9 odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ukládajícího podnikatelům v silniční dopravě povinnost označovat vozidla svým obchodním jménem, je umožnit rychlou identifikaci podnikatele, který dané vozidlo provozuje. Podnikatel musí vozidlo označit úplným obchodním jménem (firmou); uvedení samotného, leckdy fantazijního dodatku, který podle § 9 odst. 1 obchodního zákoníku tvoří toliko fakultativní součást firmy podnikatele, který je fyzickou osobou, na vozidle k naplnění výše uvedeného smyslu zákona nepostačuje.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 9 2006, čj. 9 Ca 268/2005-36)
Věc: Dr. Jiří Č. proti Ministerstvu dopravy o uložení pokuty.

Při silniční kontrole zaměřené na dodržování zákona o silniční dopravě bylo kontrolováno motorové vozidlo o celkové hmotnosti 18 000 kg, jehož provozovatelem je žalobce. Při kontrole bylo mj. zjištěno, že vozidlo není označeno obchodní firmou**) (dále jen „firmou“) dle § 9 odst. 1 zákona o silniční dopravě a § 7 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se prováni zákon o silniční dopravě, neboť bylo označeno pouze jako „RYAS“, přičemž žalobce podniká pod obchodním jménem Jiří Č. - RYAS“.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje rozhodnutím ze dne 11. 3. 2005 uložil žalobci pokutu ve výši 4000 Kč.
Ministerstvo dopravy rozhodnutím ze dne 22. 4. 2005 odvolání žalobce zamítlo a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdilo.
Žalobce v žalobě mj. tvrdil, že pokud jde o označení vozidla firmou, má za to, že označení RYAS, které má na vozidle, je součástí jeho firmy a že tato značka je všeobecně známá a běžné používaná v obchodním styku. To, že název RYAS je součástí jeho firmy, přitom vyplývá z živnostenského listu. Není tedy pravdou, že by vozidlo v daném případě vůbec nebylo firmou označeno.
Městský soud v Praze žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
Ustanovení § 9 odst. 1 zákona o silniční dopravě mj. ukládá podnikateli v silniční dopravě povinnost označit nákladní vozidla o
Nahrávám...
Nahrávám...