dnes je 22.5.2024

Input:

č. 1136/2007 Sb. NSS, Azyl: k podmínkám doručování uložením

č. 1136/2007 Sb. NSS
Azyl: k podmínkám doručování uložením
k § 24 odst. 2,3 a § 25 písm. d) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu)*)
Rozhoduje-li žalovaný o zastavení řízení o udělení azylu podle § 25 písm. d) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, proto, že se žadatel bez vážného důvodu opakovaně nedostavil k pohovoru, a předvolání k pohovoru bylo žadateli doručeno uložením
Nahrávám...
Nahrávám...