dnes je 22.5.2024

Input:

č. 1137/2007 Sb. NSS, Řízení před soudem: podjatost soudce

č. 1137/2007 Sb. NSS
Řízení před soudem: podjatost soudce
k § 8 soudního řádu správního
Dovozuje-li účastník řízení podjatost soudce z jeho poměru k blíže určeným fyzickým osobám, aniž by však uvedl, v čem tento poměr spočívá
Nahrávám...
Nahrávám...