dnes je 16.6.2024

Input:

č. 1316/2007 Sb. NSS, Řízení před soudem: obnova řízení

č. 1316/2007 Sb. NSS
Řízení před soudem: obnova řízení
k § 114 odst. 1, § 113 a § 132 soudního řádu správního
I. Návrh na obnovu řízení proti rozsudku vydanému v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu je nepřípustný (§ 114 odst. 1 s. ř. s. a contrario).
II. O návrhu na obnovu řízení podanému proti
Nahrávám...
Nahrávám...