dnes je 16.6.2024

Input:

č. 1317/2007 Sb. NSS, Řízení před soudem: rozhodnutí o zrušení povinnosti srážet zajištění daně

č. 1317/2007 Sb. NSS
Řízení před soudem: rozhodnutí o zrušení povinnosti srážet zajištění daně
k § 38e zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném pro zdaňovací období roku 2002
k § 65 odst. 1 a § 70 písm. a) soudního řádu správního
Rozhodnutí, jímž správní orgán nevyhověl žádosti o zrušení povinnosti srážet
Nahrávám...
Nahrávám...