dnes je 20.6.2024

Input:

č. 1347/2007 Sb. NSS, Azyl: pronásledování z důvodu náboženství

č. 1347/2007 Sb. NSS
Azyl: pronásledování z důvodu náboženství
k § 12 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb.
Verbální útoky rodičů vůči žadatelce o azyl, jejichž důvodem byla známost a plánovaný sňatek žadatelky s partnerem jiného náboženského vyznání, nelze pokládat za pronásledování ve smyslu § 12 zákona
Nahrávám...
Nahrávám...