dnes je 22.5.2024

Input:

č. 1405/2007 Sb. NSS, Řízení před soudem: posuzování včasnosti žaloby

č. 1405/2007 Sb. NSS
Řízení před soudem: posuzování včasnosti žaloby
k § 46 odst. 1 písm. b) a § 72 odst. 3 soudního řádu správního
k § 104b odst. 1 a § 247 odst. 1 občanského soudního řádu
k § 172 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Při posuzování včasnosti správní žaloby podané u správního soudu poté, kdy soud v občanském soudním řízení pravomocně zastavil řízení ve smyslu § 104b odst. 1 o. s. ř., je nezbytné kromě zjištění, zda byla žaloba ke správnímu soudu
Nahrávám...
Nahrávám...