dnes je 16.6.2024

Input:

č. 1410/2007 Sb. NSS, Daňové řízení: k důkaznímu břemenu

č. 1410/2007 Sb. NSS
Daňové řízení: k důkaznímu břemenu
k § 23 odst. 7 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném pro zdaňovací období roku 1997 k § 31 odst. 8 písm. b) zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
I. Důkazní břemeno ohledně zjištění existence rozdílu mezi cenou sjednanou mezi konkrétním poplatníkem a s ním ekonomicky nebo personálně spojenou osobou a cenou na trhu obvyklou nese podle § 31 odst. 8 písm. b) zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, správce daně. Existence takového rozdílu je totiž skutečností rozhodnou pro užití právní fikce, při které je postupem podle § 23 odst. 7 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, upravován základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl. Správce daně je proto v daňovém
Nahrávám...
Nahrávám...