dnes je 22.5.2024

Input:

č. 1413/2007 Sb. NSS, Daň z příjmů: výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů; výpočet základu daně

č. 1413/2007 Sb. NSS
Daň z příjmů: výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů; výpočet základu daně
k § 7 odst. 9 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném pro zdaňovací období roku 1998
k § 41 odst. 1 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
I. Poplatník má právo zvolit si způsob uplatnění výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Zvolí-li si však jednu z přípustných možností, nelze ji již ve stejném zdaňovacím období měnit za možnost jinou. Zjistí-li poplatník, který za určité zdaňovací období uplatnil výdaje paušálním procentem z příjmů dle § 7 odst. 9 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, že jeho daňová povinnost měla být vyšší, je povinen podat podle §
Nahrávám...
Nahrávám...