dnes je 22.5.2024

Input:

č. 1417/2007 Sb. NSS, Daň z příjmů: rezerva na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených těžbou jako daňově uznatelný výdaj

č. 1417/2007 Sb. NSS
Daň z příjmů: rezerva na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených těžbou jako daňově uznatelný výdaj
k § 24 odst. 2 písm. i) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném pro zdaňovací období roku 1998
k § 31 odst. 5 a 6 zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, ve znění zákonů č. 541/1991 Sb. a č. 168/1993 Sb.
Jestliže ustanovení § 31 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona,
Nahrávám...
Nahrávám...