dnes je 22.1.2021

Input:

§ 221 ZP Dovolená při změně zaměstnání

24.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.9.221
§ 221 ZP Dovolená při změně zaměstnání

JUDr. Věra Bognárová

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 4a – odchylná úprava práv a povinností

  • § 91 – dny pracovního klidu

  • § 212 odst. 3 – poměrná část dovolené od druhého zaměstnavatele

  • § 217 – čerpání dovolené

  • § 222 odst. 2 – náhrada mzdy nebo platu za dovolenou

Komentář

Zákoník práce výslovně upravuje možnost zaměstnance požádat o to, aby v případě změny zaměstnání v průběhu kalendářního roku mu dovolenou, na kterou mu vzniklo právo u dosavadního zaměstnavatele, poskytl zaměstnavatel nový. Z čistě právního pohledu je tato úprava nadbytečná, protože pokud není určité jednání zakázáno, je možné se dohodnout i na odchylné úpravě, a i kdyby výslovná úprava § 212 ZP nebyla, byl by tento postup možný. I když výslovná úprava existuje, v praxi se toto ustanovení využívá zřídka.

Jestliže pracovní poměr zaměstnance skončí, je zaměstnavatel podle § 222 odst. 2 ZP povinen zaměstnanci poskytnout náhradu mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou. Poskytování náhrady mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou je přípustné pouze v tomto jediném případě při skončení pracovního poměru; v ostatních případech musí zaměstnavatel dovolenou fakticky určit k čerpání. V § 221 ZP je pro případ skončení pracovního poměru u jednoho zaměstnavatele upravena výjimka z tohoto pravidla, a to v tom smyslu, že dojde-li k dohodě dosavadního zaměstnavatele (zaměstnavatele, u kterého zaměstnanec pracovní poměr končí) a nového zaměstnavatele (kam zaměstnanec do pracovního poměru nastupuje), tak dosavadní zaměstnavatel náhradu mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou neposkytuje, protože dovolenou v této části mu bude poskytovat nový zaměstnavatel, a ten mu za dobu čerpání dovolené musí poskytnout náhradu mzdy nebo platu. A právě ujednání o tom, jakou částku na náhradě mzdy či platu dosavadní zaměstnavatel novému poskytne, je předmětem jednání a obsahem sjednané dohody mezi zaměstnavateli.

Převedení dovolené k novému zaměstnavateli

Pravidla převedení dovolené k novému zaměstnavateli:

 1. převedení dovolené se použije pouze v případě, že má zaměstnanec sjednán u dosavadního i nového zaměstnavatele pracovní poměr, dovolená je totiž ze zákona právem vznikajícím zaměstnanci pouze v pracovním poměru,
 2. zaměstnanec musí mít u dosavadního zaměstnavatele nevyčerpanou dovolenou,
 3. zaměstnanec musí o převedení dovolené požádat svého dosavadního zaměstnavatele, bez žádosti zaměstnance se postup podle § 221 ZP neuplatní,
 4. pracovní poměry u dosavadního zaměstnavatele a nového zaměstnavatele musí na sebe bezprostředně navazovat, tj. pracovní poměr končí např. 30. 6. a je navázán 1. 7. Za bezprostřední navázání se považuje také situace, pokud po skončení pracovního poměru navazují dny pracovního klidu, které jsou definovány pro účely zákoníku práce v § 91, tedy že na den skončení pracovního poměru navazují dny nepřetržitého odpočinku v týdnu, zpravidla sobota a neděle nebo svátky. Např. pracovní poměr je ukončen 30. 6., tj. pátek, a nový pracovní poměr je navázán 3. 7., tj. pondělí, jedná se o bezprostřední navázání
Nahrávám...
Nahrávám...