dnes je 27.1.2021

Input:

§ 271f ZP Jednorázová náhrada nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance

13.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.11.2710006
§ 271f ZP Jednorázová náhrada nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance

JUDr. Pavla Hloušková

Úplné znění

Ustanovení související

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení § 271f upravuje institut, kterým je jednorázová náhrada nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance. Pokud k takovému ublížení zaměstnance dojde, pak uvedená náhrada přísluší manželovi zaměstnance, jeho partnerovi, dětem a rodičům, jakož i dalším osobám v poměru rodinném nebo obdobném, které újmu zaměstnance pociťují jako újmu vlastní.

Bude-li tento druh náhrady předmětným osobám přiznán, pak soud, při určení výše jednorázové náhrady nemajetkové újmy pozůstalých podle § 271i, zohlední výši, která byla přiznána

Nahrávám...
Nahrávám...