dnes je 19.10.2019
Input:

§ 301a Jiné povinnosti zaměstnanců

22.11.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.13.3010001
§ 301a Jiné povinnosti zaměstnanců

JUDr. Petr Bukovjan

Úplné znění

§ 301a

Zaměstnanci jsou v době prvních 14 kalendářních dní a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti povinni dodržovat stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek podle zákona o nemocenském pojištění 107).

Komentář
Komentář
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 1 písm. e) – vymezení předmětu právní úpravy v ZP

  • § 52 písm. h) – výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele pro zvlášť hrubé porušení jiné povinnosti

  • § 54 písm. d) – výjimka ze zákazu výpovědi

  • § 57 – subjektivní lhůta pro dání výpovědi dle § 52 písm. h) ZP

  • § 192 odst. 5 – právo zaměstnavatele snížit nebo neposkytnout náhradu poskytovanou zaměstnanci během prvních 21 dnů jeho nemoci a vazba na možnost dát výpověď dle § 52 písm. h) ZP

  • § 192 odst. 6 – právo zaměstnavatele provést kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance

  • § 301 – základní povinnosti zaměstnance

 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění

  • § 56 – režim dočasně práce neschopného pojištěnce a místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti

 • Zákon č. 435/2004, o zaměstnanosti, v platném znění

  • § 39 odst. 2 písm. b) – neposkytnutí podpory v nezaměstnanosti v případě, že pracovní poměr uchazeče o zaměstnání byl rozvázán výpovědí dle § 52 písm. h) ZP

Komentář
Komentář

Vedle základních povinností zaměstnance, jak jsou vymezeny v ustanovení § 301 ZP, obsahuje tento právní předpis s účinností od 1. 1. 2012 ještě ustanovení § 301a nazvané „Jiné povinnosti zaměstnanců“. Navazuje tímto na § 1 písm. e) téhož právního předpisu, dle kterého spadá do předmětu právní úpravy v ZP též úprava některých práv a povinností zaměstnavatelů a zaměstnanců při dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce podle zákona o nemocenském pojištění a některé sankce