dnes je 19.5.2024

Input:

č. 397/2004 Sb. NSS, Azyl: důvody pro udělení azylu

č. 397/2004 Sb. NSS
Azyl: důvody pro udělení azylu
k § 12 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu)
Potřeba další legalizace pobytu žalobce, který na území České republiky pobýval legálně od roku 1988 do 2001, není zákonným důvodem pro udělení azylu (§ 12 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 6. 2004, čj. 7 Azs 138/2004-44)
Věc: Le Van U. (Vietnamská socialistická republika) proti Ministerstvu vnitra o azyl, o kasační stížnosti žalobce.

Rozhodnutím ze dne 27. 5. 2003 žalovaný neudělil žalobci azyl podle § 12, § 13 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, a současně vyslovil, že se na žalobce nevztahuje překážka vycestování podle § 91 citovaného zákona.
Krajský soud v Praze zamítl žalobu proti tomuto rozhodnutí rozsudkem ze dne 16. 12. 2003.
Žalobce (dále „stěžovatel“) podal proti rozsudku kasační stížnost z důvodu uvedeného v ustanovení § 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s. Namítl, že skutková podstata, z níž žalovaný vycházel, nemá oporu ve spisech a krajský soud měl správní rozhodnutí zrušit. Podle názoru stěžovatele posoudilo ministerstvo zcela nedostatečně politickou situaci ve státě jeho původu i jeho osobní situaci.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle § 110 odst. 1 s. ř. s. zamítl.
Z odůvodnění:
Podle § 12 zákona o azylu se azyl udělí cizinci, bude-li v řízení o udělení azylu zjištěno, že cizinec je buď pronásledován za uplatňování politických práv a svobod, anebo má odůvodněný strach z pronásledování z důvodu rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k
Nahrávám...
Nahrávám...