dnes je 14.4.2024

Input:

č. 643/2005 Sb. NSS; Azyl: doručování

č. 643/2005 Sb. NSS
Azyl: doručování
k § 33 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění zákona č. 519/2002 Sb.
Pokud krajský soud doručoval žadateli o azyl písemnosti jen na adresu, na které se žadatel nezdržoval, ačkoli měl k dispozici i jiné údaje o jeho pobytu, a to jak v žalobě, tak i ve správním spisu, nelze za takové situace uzavřít, že nebylo možno zjistit místo pobytu žadatele o azyl ve smyslu § 33 zákona o azylu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31.3.2004, čj. 7 Azs 62/2003-55)
Věc: Trung N. (Vietnamská socialistická republika) proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu, o kasační stížnosti žalobce.

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 22. 8. 2003 zastavil řízení o žalobě proti rozhodnutí Ministerstva vnitra o neudělení azylu s odůvodněním, že po dobu 90 dnů nebylo možno zjistit místo stěžovatelova pobytu, a v důsledku toho měl za splněné podmínky pro postup podle § 33 zákona o azylu.
Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Brně podal stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost, v níž namítal, že pro zastavení řízení nebyly splněny zákonné podmínky. Uvedl, že po pohovoru, který s ním byl proveden v průběhu správního řízení, požádal dne 23. 5.2001 o povolení pobytu mimo azylové zařízení a uvedl adresu u Patrika V. v B., ulice Č. 34. Tutéž adresu včetně telefonického kontaktu uvedl v čestném prohlášení. Stejná adresa je také v rozkladu podaném proti správnímu rozhodnutí. Informace o jeho pobytu v ulici Č. 10 nemá oporu ve spisu a zřejmě se
Nahrávám...
Nahrávám...