dnes je 27.9.2023

Input:

č. 691/2005 Sb. NSS; Řízení před soudem: ztráta způsobilosti být účastníkem řízení

č. 691/2005 Sb. NSS
Řízení před soudem: ztráta způsobilosti být účastníkem řízení
k § 46 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního
Zemře-li stěžovatel v průběhu řízení o kasační stížnosti ve věci azylu, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Jelikož se přezkoumávané rozhodnutí týká osobního statusu, u něhož z povahy věci nepřichází v úvahu procesní nástupnictví, nastal úmrtím stěžovatele - a tedy ztrátou způsobilosti být účastníkem řízení - neodstranitelný nedostatek podmínky řízení, pro který není možné v řízení pokračovat.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7.2005, čj. 3 Azs 206/2005-54)
Věc: Ihor T. (Ukrajina) proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu, o kasační stížnosti žalobce.

Rozhodnutím ze dne 8. 7. 2003 neudělil žalovaný žalobci azyl podle § 12,§ 13 odst. 1 a 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu; současně vyslovil, že se na žalobce nevztahuje překážka vycestování podle § 91 zákona o azylu.
Žalobu proti rozhodnutí žalovaného zamítl Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 10. 2. 2005.
Žalobce (stěžovatel) napadl rozsudek kasační stížností. Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. 3. 2005 mu byl k jeho žádosti pro řízení o kasační stížnosti ustanoven zástupce. Dne 10. 5.
Nahrávám...
Nahrávám...