dnes je 15.6.2024

Input:

č. 708/2005 Sb. NSS, Azyl: zastavení řízení soudem

č. 708/2005 Sb. NSS
Azyl: zastavení řízení soudem
k § 33 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb. o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění zákonů č. 2/2002 Sb., č. 217/2002 Sb. a č. 519/2002 Sb.
Bylo-li nutné kasační stížnost ve věci azylu doplnit v osobní součinnosti se stěžovatelem, aby ji bylo možno projednat, avšak pobyt stěžovatele se po podání stížnosti stal neznámým, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastaví podle § 33 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2005, čj. 3 Azs 196/2005-50)
Prejudikatura: č. 261/2004 Sb. NSS.
Věc: Besim A. (Makedonie) proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu, o kasační stížnosti žalobce.

Rozhodnutím Ministerstva vnitra ze dne 25. 10. 2001 nebyl žalobci udělen azyl na území ČR. Rozklad proti tomuto rozhodnutí zamítl ministr vnitra dne 1. 8. 2003. Žalobce napadl toto rozhodnutí žalobou u Krajského soudu v Praze; krajský soud usnesením ze dne 1. 3. 2004 žalobu odmítl. Toto usnesení napadl žalobce (stěžovatel) kasační stížností; současně požádal o ustanovení zástupce a o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.
Krajský soud zaslal na adresu uvedenou v kasační stížnosti - do Zařízení pro zajištění cizinců Velké Přílepy - formulář prohlášení o příjmech a majetkových poměrech; dne 26. 5. 2004 se však zásilka vrátila zpět. Krajský soud proto zjišťoval poslední známý pobyt stěžovatele a dne 30. 6. 2004 mu žalovaný sdělil, že podle jeho evidence je stěžovatel stále hlášen na adrese, na kterou mu soud doručoval, avšak nezdržuje se tam a jiná adresa není žalovanému známa. Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie krajskému soudu dne 22. 7. 2004 sdělilo, že žalobce byl dne 12. 4.2004 propuštěn ze Zařízení pro zajištění cizinců Velké Přílepy na svobodu a bylo mu uděleno výjezdní vízum platné do 30. 4. 2004; jeho legální odjezd z České republiky však není evidován, a ani případný současný pobyt na území České republiky není znám.
Jelikož je stěžovatel neznámého pobytu, byl mu usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 7. 9. 2004 podle § 29 odst. 3 o. s. ř. použitého přiměřeně podle § 64 s. ř. s. ustanoven opatrovníkem vyšší soudní úředník Krajského soudu v Praze.
Nahrávám...
Nahrávám...