dnes je 3.8.2020

Input:

Aktuální změny v průměrném výdělku na základě novely zákoníku práce

23.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.15.04
Aktuální změny v průměrném výdělku na základě novely zákoníku práce

Ing. Růžena Klímová

Zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákoník práce a některé další související zákony, má dělenou účinnost. Některá ustanovení nabývají účinnosti 30. 7. 2020, ostatní ustanovení nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Velmi důležitá změna, která nabývá účinnosti dnem 30. 7. 2020, se týká průměrného hodinového výdělku. Znamená to, že změnu právní úpravy v § 357 odst. 1 ZP je nutné respektovat již se zúčtováním mezd za červenec 2020. Ustanovení § 357 odst. 1 ZP zní: „Jestliže je průměrný výdělek zaměstnance nižší než minimální mzda nebo příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy, na kterou by zaměstnanci vzniklo právo v kalendářním měsíci, v němž vznikla potřeba průměrný výdělek uplatnit, zvýší se průměrný výdělek na výši odpovídající této minimální mzdě nebo příslušné nejnižší úrovni zaručené mzdy; to platí také při uplatnění pravděpodobného výdělku.”

Do konce června 2020 nesměl být průměrný hodinový výdělek nižší než hodinová minimální mzda.

Příklad č. 1 – stav do 30. 6. 2020

Zaměstnanec pracuje v nepřetržitém provozu jako pomocný dělník. Týdenní pracovní doba činí 37,5 hodin týdně. Je odměňován formou hodinové mzdy ve výši minimální mzdy. Do 31. 12. 2019 činila jeho minimální mzda: (79,80 x 40) : 37,5 = 85,12Kč/hod. Jeho průměrný hodinový výdělek zjištěný za 4. čtvrtletí 2019 dosáhl výše 86,20 Kč za hodinu.

Od 1. 1.