dnes je 25.10.2020

Input:

Čerpání řádné dovolené po ukončení rodičovské dovolené

9.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.298
Čerpání řádné dovolené po ukončení rodičovské dovolené

JUDr. Věra Bognárová

Dotaz

Zaměstnankyně čerpala rodičovskou dovolenou do 3 let věku dítěte, tj. do 22.6. 2020. Kvůli školce požádala zaměstnavatele o neplacené volno od 23. 6. 2020 do 13. 9. 2020, které jí bylo schváleno. Dne 14. 9. 2020 nastoupila zpět do zaměstnání. Jaký nárok na řádnou dovolenou jí pro letošní rok vzniká?

Právní předpisy

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 212 ZP

  • § 214 ZP

  • § 216 odst. 2 ZP

  • § 223 ZP

  • § 348 ZP

Odpověď

Jaký bude konkrétní rozsah vzniku práva na dovolenou u zaměstnankyně, nelze pouze na základě údajů, které v dotazu uvádíte, posoudit, navíc i kdybyste uvedla více údajů, tak není v tomto okamžiku jisté, zda zaměstnankyně bude práci konat a zda tak výkonem práce splní podmínky vzniku práva na dovolenou.

V odpovědi dám proto pouze návod na to, jakým způsobem musí zaměstnavatel v tomto případě postupovat, přitom se vychází ze současné právní úpravy, platné do 31. 12. 2020, protože se jedná o dovolenou za rok 2020.

Zaměstnankyni v roce 2020 trvá pracovní poměr po celý kalendářní rok, v žádném případě tedy nemůže být postupováno tak, že by měla být poskytnuta pouze poměrná část dovolené za každý celý měsíc, kdy práci konala. Na to pouze upozorňuji, protože je to častý chybný postup. Jestliže pracovní poměr trvá po celý kalendářní rok, vznikne zaměstnankyni podle § 212 ZP právo na dovolenou, pokud do konce roku 2020 odpracuje alespoň 60 pracovních dnů. Neuvádíte, v jakém rozsahu pracuje a jaká je její pracovní doba. Pokud vyjdu z toho, že bude pracovat v plné stanovené pracovní době s 5denním pracovním týdnem, lze předpokládat, že od 14. 9. do 31. 12. 2020 tuto podmínku může splnit. Co se považuje za výkon práce, upravuje § 348 ZP a výjimky pro účely dovolené jsou stanoveny v § 216 odst. 2 ZP. V tomto případě se postupuje jako u všech ostatních zaměstnanců. Jestliže