dnes je 31.5.2020

Input:

Dárcovství krve jako překážka v práci

20.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.261
Dárcovství krve jako překážka v práci

JUDr. Eva Dandová

Dotaz

V naší firmě jsme přistoupili k prostojům vzhledem ke koronaviru (dohoda s KOVO, zaměstnanci seznámeni). V případě, že je zaměstnanec na překážce (u nás na 70 %) a přinese potvrzení o darování krve, trvá překážka, nebo musíme uznat dárcovství?

Právní předpisy

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 192 ZP

  • § 206 ZP

  • § 219 ZP

Odpověď

Na tuto otázku nelze odpovědět jednoduchým odkazem na příslušné ustanovení zákoníku práce. Jak známo v části osmé zákoníku práce (Překážky v práci) je společné ustanovení pouze v závěru za hlavou I (Překážky na straně zaměstnance) v hlavě II, v ustanovení § 206 ZP a zde máme zdůrazněnou zejména povinnost zaměstnance oznámit zaměstnavateli překážku v práci včas.

Ustanovení o tom, jestli lze překážku v práci na straně zaměstnavatele přerušit běh překážky v práci na straně zaměstnance (jako je tomu v případě přerušení dovolené podle ustanovení § 219 ZP) nebo naopak, u překážek v práci nemáme. Zákonodárce asi jednak necítil potřebu to zvlášť upravovat a také by se jednalo o natolik různorodou problematiku (takové množství variací a kombinací), že by ji podle mého názoru nebylo vůbec možno jednoduchým způsobem zobecnit a popsat.

Z praxe víme, že např. žena na osobní překážce