dnes je 25.10.2020

Input:

Dodatková dovolená a její úprava od 1. 1. 2021

8.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.297
Dodatková dovolená a její úprava od 1. 1. 2021

JUDr. Věra Bognárová

Dotaz

Mám dotaz k dodatkové dovolené, kterou budeme uplatňovat v naší společnosti od roku 2021 (nově u zaměstnanců při čištění stok, kalových prostor apod.). Základní výměra dovolené dle zákoníku práce je 4 týdny, naši zaměstnanci mají dle kolektivní smlouvy dovolenou 5 týdnů.

Je možné pátý týden dovolené nad rámec zákoníku práce chápat jako dodatkovou dovolenou, i přesto, že se nyní týká všech zaměstnanců? A nebo bychom museli jít do varianty základní výměra dovolené 4 týdny, dodatková dovolená týden navíc při odpracování 52 týdnů u zaměstnanců, kteří vykonávají práce zvlášť obtížné.

Naší myšlenkou je zachovat 5. týdnů dovolené pro všechny zaměstnance s tím, že by v ní byla pokryta i dodatková dovolená u prací při čištění stok, kalových prostor apod.

Právní předpisy

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů – aktuální znění

  • § 212 ZP

  • § 213 ZP

  • § 215 ZP

  • § 348 odst. 1 ZP

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů – znění od 1. 1. 2021

  • § 212 ZP

  • § 213 ZP

  • § 215 ZP

  • § 348 odst. 1 ZP

Odpověď

Dovolená za kalendářní rok nebo její poměrná část (nyní § 212 ZP), která je v současné době u Vás poskytována v rozsahu 5 týdnů, je jiným druhem dovolené než dodatková dovolená, která se poskytuje za podmínek upravených § 215 ZP. Jedná se o dva zcela samostatné druhy dovolené, nelze je zaměňovat, a proto Vaše úvaha, že by týden dovolené, který poskytujete nad rámec zákoníku práce všem zaměstnancům, mohl představovat i povinně poskytovanou dodatkovou dovolenou podle § 215 ZP, není správná a není možné takto postupovat.

Zákoník práce stanoví, pokud se týká dovolené za kalendářní rok, která je upravena v § 212 ZP a od 1. 1. 2021 v § 213 ZP, že její výměra činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce, a zaměstnavatel proto může tuto výměru navýšit nad minimum upravené zákoníkem práce, a to buď v kolektivní smlouvě, pokud u něj působí odborová organizace a kolektivní smlouva je sjednávána, anebo to může stanovit ve vnitřním předpisu. I pokud je dovolená navýšena nad rámec zákoníku práce, stále se jedná o dovolenou za kalendářní rok, jak je zákoníkem práce označována, jedná se tedy o tento typ dovolené. Prodloužení dovolené nad rámec zákoníku práce může zaměstnavatel změnit, a to opět formou, kterou tuto dovolenou navýšil. Jestliže máte dovolenou prodlouženu v kolektivní smlouvě, jakákoliv změna, která by se týkala změny délky dovolené, musí být opět upravena kolektivní smlouvou. Pokud nedojde ke změně délky dovolené, platí, že i v roce 2021, pokud se kolektivní smlouva na tento rok ještě vztahuje, bude dovolená pro všechny zaměstnance navýšena na 5 týdnů, ale jak je shora uvedeno, jedná se o dovolenou za kalendářní rok.

Dodatková dovolená se poskytuje vybraným zaměstnancům, jejichž výčet je