dnes je 1.3.2021

Input:

Dohoda o srážkách ze mzdy a stravenky

21.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.323
Dohoda o srážkách ze mzdy a stravenky

Ing. Růžena Klímová

Dotaz

Musíme mít dohodu o srážkách na stravenky s každým zaměstnancem zvlášť? Nebo stačí směrnice, která by tuto otázku upravovala?

Právní úprava

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

 • § 146 ZP

 • § 147 ZP

 • § 149 ZP

Zákona č.  251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

 • § 13 odst. 2  ZIP

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 • § 2045 – § 2047 NOZ

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších přepidsů

 • § 276 - § 302 OSŘ

Odpověď

Srážky ze mzdy (viz  ustanovení § 146 ZP)  smějí být provedeny jen:

 1. v případech stanovených zákoníkem práce nebo zvláštním zákonem (jedná se o  občanský soudní řád - § 276 - § 302 OSŘ, a občanský zákoník - § 2045 – § 2047 NOZ),
 2. na základě dohody o srážkách ze mzdy nebo k uspokojení závazků zaměstnance,
 3. k úhradě členských příspěvků zaměstnance, který je členem odborové organizace, bylo-li to sjednáno v kolektivní smlouvě nebo na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací a souhlasí-li s tím zaměstnanec, který je členem odborové organizace.

Bez souhlasu  (viz § 147 ZP)  smí  zaměstnavatel  srazit zaměstnanci  jen:

 1. daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti,
 2. pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné
Nahrávám...
Nahrávám...