dnes je 25.7.2021

Input:

E-neschopenky z pohledu zaměstnavatelů a praxe

9.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.23.02
E-neschopenky z pohledu zaměstnavatelů a praxe

Mgr. Veronika Plešková, LL.M., JUDr. Simona Tziata

Od zavedení tzv. e-neschopenky s účinností od 1. 1. 2020 uplynulo již více než tři čtvrtě roku. Aniž to většina z nás tušila, elektronizace potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti (dále také „DPN”) přišla za pět minut dvanáct. Události z brzkého jara letošního roku pokračující až doposud jen nahrávají omezením osobního kontaktu, obzvláště v situaci, kdy je někdo nakažený infekční chorobou.

Se zavedením e-neschopenek došlo ke zrušení povinnosti zaměstnanců odevzdávat zaměstnavatelům III. a V. díl dříve používaného tiskopisu (tj. „Hlášení zaměstnavateli o vzniku DPN – III. díl, s modrým pruhem, a „Rozhodnutí o ukončení DPN – V. díl, s růžovým pruhem). Zaměstnavatel se nyní dozví o zaměstnancově DPN nahlédnutím do ePortálu ČSSZ, prostřednictvím kanálu APEP1, nebo si může zřídit službu notifikací, na základě kterých je informován o nových skutečnostech týkajících se jeho zaměstnanců ve věcech DPN zasláním zprávy do zaměstnavatelovy datové schránky nebo na e-mail.

VZNIK DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI

V případě vzniku DPN vydává rozhodnutí lékař zaměstnance tak, že jej vystaví v systému e-neschopenek. Následně také vydá zaměstnanci průkaz dočasně práceneschopného pojištěnce (dále také „průkaz”), který má zaměstnanec po celou dobu DPN u sebe v tištěné podobě. Zaměstnavatel je o skutečnosti vzniku DPN informován obratem po odeslání e-neschopenky lékařem. Zaměstnanci zůstává povinnost zaměstnavatele bez zbytečných průtahů o vzniku DPN informovat, a to například e-mailem, SMS zprávou či telefonicky (samozřejmě za předpokladu, že je toho schopen a není např. na JIP). Požadavek splnění této povinnosti se nabízí upravit v pracovní smlouvě, detaily pak upřesnit ve vnitřním předpisu. Doporučení zahrnutí závazku do pracovní smlouvy je z důvodu, že konkretizovaná povinnost informovat do určitého termínu zaměstnanci neplyne ze zákoníku práce (či jiného pracovněprávního předpisu) a zaměstnavatel nemůže platně ukládat zaměstnanci ve vnitřním předpisu povinnosti nad rámec těchto právních předpisů.

Zákon způsob informování ze strany zaměstnance výslovně nestanovuje, avšak z podstaty a účelu e-neschopenek by zaměstnavatel neměl primárně požadovat fyzické předložení průkazu, neboť tyto informace jsou poskytovány zaměstnavateli právě v rámci e-neschopenek. Průkaz by měl sloužit pouze jako podpůrný prostředek k prokázání skutečností týkajících se DPN např. v případě, kdy pro chybu v systému či chybné zadání údajů lékařem nedojde k informování zaměstnavatele v systému e-neschopenek. V tomto případě se bude jednat o situaci, která by požadování poskytnutí průkazu či jeho kopie (např. e-mailem) odůvodnila.

UKONČENÍ DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI

Jedná-li se ukončení DPN, je situace odlišná, neboť o rozhodnutí o ukončení DPN není zaměstnavatel informován obratem po vydání takového rozhodnutí lékařem. Po zadání data ukončeni DPN do systému e-neschopenek ošetřujícím lékařem je toto podání zpracováno lékařem na OSSZ a až poté je zpřístupněno zaměstnavateli. Doba mezi vydáním rozhodnutí o ukončení DPN a uvedením této skutečnosti v systému pro zaměstnavatele může být pár hodin, avšak v případě nesrovnalostí či jiného problému se může jednat o prodlení až několika dnů. Kromě elektronického režimu lékař vyznačí datum ukončení DPN také do průkazu, který po ukončení DPN zůstává v dispozici zaměstnance.

Jestliže se zaměstnanec bez vyznačení ukončení DPN do průkazu nebo zcela bez průkazu chce vrátit do zaměstnání,

Nahrávám...
Nahrávám...