dnes je 22.5.2024

Input:

Fungují Vám benefity?

1.6.2006, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

Dobře postavený systém benefitů musí přinášet - na rozdíl od čistě peněžního odměňování - další přidanou hodnotu.

Kvalitní systém benefitů je vždy integrovanou součástí celkového systému odměňování v organizaci. Podporuje strategické cíle organizace a je v souladu s proklamovanými hodnotami organizace. Fungující systém benefitů poznáme podle toho, že:

 • demonstruje zaměstnancům, že jsou součástí organizace, která vnímá a stará se o jejich potřeby, a poskytuje jim takové bezpečí a podporu, že ze sebe mohou vydat to nejlepší;

 • pomáhá organizaci zvýšit zaujetí svých zaměstnanců, zvýšit jejich identifikaci s cíli organizace;

 • pomáhá organizaci získat a udržet kvalitní a dobře motivované zaměstnance tím, že je konkurenceschopný na pracovním trhu;

 • zajišťuje, že benefity jsou nákladově efektivní v tom smyslu, že skutečně zvyšují loajalitu zaměstnanců a mají měřitelný dopad na nábor a stabilizaci zaměstnanců;

 • je daňově výhodný;

 • je tvůrčí - nenabízí pouze to, co nabízí konkurence, ale přichází s novými tvůrčími přístupy pomáhajícími naplnit skutečné potřeby zaměstnanců;

 • zaměstnanci neberou benefity jako samozřejmost, ale vnímají jejich hodnotu.

Kdy je čas na revizi systému benefitů?

Dopad a efektivnost systému benefitů by měly být neustále sledovány, zda skutečně plní svůj účel. Existují jasné symptomy, které indikují, že něco není v pořádku a že je čas na případnou revizi či změnu systému. Obvykle mezi ně patří:

 • problémy s řízením očekávání zaměstnanců. Od svých zaměstnanců často slýcháváme: „Každý tady má mobil (notebook, auto ...), jen já ne.“ Tyto problémy často souvisejí s netransparentností a špatnou komunikací systému nebo se špatnou alokací benefitů.

 • problémy s udržením zaměstnanců kvůli jejich nespokojenosti s balíkem odměňování. Při výstupním pohovoru se často dovídáme „Tam mi dají větší auto apod.“

 • nespokojenost managementu s výší nákladů vynaložených na benefity oproti vnímanému přínosu pro organizaci;

 • všeobecné informace trhu práce indikující, že úroveň benefitů poskytovaných organizací zaostává za konkurencí;

 • nespokojenost zaměstnanců s velikostí benefitů, které jim firma poskytuje, nebo se způsobem, jak jsou alokovány;

 • tlak od zaměstnanců na větší flexibilitu při výběru benefitů;

 • změny daňových zákonů, které redukují daňovou efektivitu současného portfolia benefitů;

 • problémy s administrací benefitů.

Jakým způsobem postupovat při návrhu či revizi systému benefitů? Pokud se rozhodneme navrhnout nebo revidovat systém benefitů, je obvykle vhodné postupovat následujícím způsobem:

 1. analyzovat aktuální trendy na trhu práce . K tomu mohou posloužit především komerční průzkumy odměňování či informace od personálních agentur.

 2. analyzovat trendy v náboru a retence zaměstnanců a vyhodnotit v kontextu průzkumů trhu všechny oblasti, které je třeba zlepšit v

Nahrávám...
Nahrávám...