dnes je 3.4.2020

Input:

Koronavirus a jeho pracovněprávní aspekty - Pracovnělékařské prohlídky

20.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.07.01
Koronavirus a jeho pracovněprávní aspekty – Pracovnělékařské prohlídky

JUDr. Petr Bukovjan

Dotaz

Jako zaměstnavatel máme povinnost zajistit u uchazeče o zaměstnání před vznikem pracovního poměru provedení vstupní lékařské prohlídky a v průběhu trvání tohoto pracovněprávního vztahu pak periodické lékařské prohlídky, resp. v určitých případech též mimořádné lékařské prohlídky. Náš poskytovatel pracovnělékařských služeb nám nicméně odmítá v současné době tyto pracovnělékařské prohlídky provést a odkazuje se na rizika spojená s nákazou koronavirem. Jak máme postupovat?

Odpověď

Je pravda, že Sdružení praktických lékařů doporučilo lékařům z výše uvedených důvodů, aby přestali poskytovat pracovnělékařské služby, a tito lékaři se tímto doporučením začali řídit. Na to zareagovala vláda v jednom ze svých krizových opatření – dle jejího usnesení publikovaného pod číslem 84/2020 Sb. platí, že po dobu trvání vyhlášeného nouzového stavu lze u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit posouzení jejich zdravotní způsobilosti k práci čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze 1 tohoto opatření, a že u zaměstnanců není potřeba provádět po tuto dobu periodické lékařské prohlídky ve smyslu právních předpisů o pracovnělékařských službách (ustanovení § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb.).

Výše popsané je třeba vyložit tak, že vstupní lékařská prohlídka nemusí proběhnout před vznikem pracovního poměru vůbec a účinky lékařského posudku nahrazuje čestné prohlášení zaměstnance (uchazeče o zaměstnání) ve znění obsaženém v příloze k usnesení vlády. Pokud jde o periodické lékařské prohlídky, k nim se čestné prohlášení nevztahuje a nemůže mít obdobnou funkci. V tomto případě vychází vláda zřejmě z toho, že na zaměstnance se bude bez ohledu na skončení platnosti jeho lékařského posudku nahlížet jako na zdravotně způsobilého k výkonu práce, zaměstnavatel mu bude moci nadále práci přidělovat a na zmíněnou prohlídku vyšle zaměstnance až po skončení nouzového stavu.

K tomuto usnesení vlády se vyjádřila Společnost pracovního lékařství ČLS J. E. Purkyně. Také s ohledem na toto vyjádření a podstatu pracovnělékařských služeb lze poznamenat:

  • Potřebu vstupní lékařské prohlídky je za této situace vhodné odvíjet od toho, do jaké kategorie z hlediska míry výskytu rizikových faktorů (dle kategorizace práce) sjednaná práce spadá.

  • U rizika v kategorii 1 lze bez problémů postupovat tak, že provedení vstupní lékařské prohlídky bude nahrazeno výše zmíněným čestným prohlášením zaměstnance (uchazeče o zaměstnání). Z usnesení vlády sice vyplývá, že standardní posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci není nutné po skončení nouzového stavu provést,