dnes je 26.5.2020

Input:

Přehled judikatury trochu jinak - Zastoupení zaměstnavatele

25.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.20.07
Přehled judikatury trochu jinak – Zastoupení zaměstnavatele

JUDr. Petr Bukovjan

Judikát
Právní úprava obsažená v občanském zákoníku rozlišuje mezi zákonným a smluvním zastoupením. Že právnickou osobu jako zaměstnavatele může podle zákona zastupovat její zaměstnanec, o tom není sporu a v praxi se tak běžně děje. Občanský zákoník práce to vyjadřuje ve svém ustanovení § 166 odst. 1 NOZ slovy, že „právnickou osobu zastupují její zaměstnanci v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci; přitom rozhoduje stav, jak se jeví veřejnosti”. Zaměstnavatelé si to většinou pojistí nějakým interním dokumentem, ze kterého vyplývá, kdo ze zaměstnanců je k čemu co do zastupování (podepisování) oprávněn.

Otázka v daném soudním sporu zněla jinak: Může být zaměstnavatel takto zastoupen svým zaměstnancem i na základě dohody o plné moci ve smyslu ustanovení § 441 NOZ a násl., a to třeba i vůči ostatním zaměstnancům? Krajský soud dospěl k závěru, že nikoliv. Obhajoval to tím, že třetí osoba, která může takto zaměstnavatele zastupovat, musí být vždy vně zaměstnavatele, a že zaměstnanec zastupuje zaměstnavatele (jedná za něho) toliko na základě pověření a z titulu pracovněprávního vztahu. Jinak řečeno, dohoda o plné moci se zaměstnancem k zastupování za zaměstnavatele nepřichází dle krajského soudu v úvahu.

Nejvyšší soud to