dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 12/2006 SbNU, sv.40, K protiprávnosti uložení pořádkové pokuty za nepředložení důkazu proti vlastní osobě

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 40, nález č. 12

II. ÚS 552/05

K protiprávnosti uložení pořádkové pokuty za nepředložení důkazu proti vlastní osobě

V judikatuře představované dřívějšími nálezy Ústavního soudu je dostatečně vyložen zákaz sebeobviňování, vyplývající z čl. 37 odst. 1 a čl. 40 odst. 4 Listiny základních práv a svobod a výslovně zakotvený v čl. 14 odst. 3 písm. g) Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Z této judikatury vyplývá, že podle tohoto nezbytného komponentu základního práva na obhajobu nikdo nesmí být nucen k tomu, aby orgánům veřejné moci dodával důkazy proti sobě či jakákoliv sebeusvědčující prohlášení. Je to naopak veřejná žaloba, kdo má povinnost tvrdit a prokazovat obviněnému jeho vinu bez ohledu na jeho aktivitu a postoj. Je tedy ústavně nepřípustné, aby orgány činné v trestním řízení po někom požadovaly pod jakoukoliv sankcí předložení důkazu, jehož může být použito proti němu samému k usvědčení ze spáchání trestného činu.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu Stanislava Balíka a soudců Dagmar Lastovecké a Jiřího Nykodýma - ze dne 12.ledna 2006 sp. zn. II. ÚS 552/05 ve věci ústavní stížnosti Ing. M. D. proti usnesení státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 ze dne 16. 7. 2005 sp. zn. 2 ZN 2121/2005 a usnesení policejního orgánu Policie České republiky, Obvodního ředitelství Praha II, Služby kriminální policie a vyšetřování, odboru hospodářské kriminality, ze dne 31. 5. 2005 ČTS: ORII-7999/OHK1-2004, jimiž byla stěžovateli udělena pořádková pokuta.

Výrok

Usnesení státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 ze dne 16. 7. 2005 sp. zn. 2 ZN 2121/2005 a usnesení policejního orgánu Policie České republiky, Obvodního ředitelství PrahaII, Služby kriminální policie a vyšetřování, odboru hospodářské kriminality, ze dne 31. 5. 2005 ČTS: ORII-7999/OHK1-2004 se zrušují.

Odůvodnění

Ústavní stížností podanou k poštovní přepravě dne 3. 10. 2005 se stěžovatel domáhá zrušení usnesení policejního orgánu Policie České republiky, Obvodního ředitelství Praha II, Služby kriminální policie a vyšetřování, odboru hospodářské kriminality, ze dne 31. 5. 2005 ČTS: ORII-7999/OHK1-2004, kterým mu byla udělena pořádková pokuta ve výši 30 000 Kč, a usnesení státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 ze dne 16. 7. 2005 sp. zn. 2 ZN 2121/2005, kterým byla jako nedůvodná zamítnuta jeho stížnost. Tvrdí, že jimi byla porušena jeho základní práva podle čl. 1 a čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 6 odst. 1 a čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Z vyžádaného spisu Policie České republiky, Obvodního ředitelství Praha II, Služby kriminální policie a vyšetřování, odboru hospodářské kriminality, ČTS: ORII-7999/OHK1-2004 Ústavní soud zjistil, že dne 3. 1. 2005 byly policejním orgánem zahájeny úkony trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu ve věci podezření ze spáchání trestného činu porušení povinností v řízení o konkursu podle § 126 odst. 2 trestního zákona, kterého se měl dopustit stěžovatel, neboť

Nahrávám...
Nahrávám...