dnes je 22.5.2024

Input:

Nález 146/2007 SbNU, sv.46, K rozhodování obecných soudů o nákladech řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 46, nález č. 146

II. ÚS 456/07

K rozhodování obecných soudů o nákladech řízení

Městský soud v Praze vzbudil svým postupem očekávání, že každý ze sedmnácti původně společně žalovaných případů bude přezkoumávat přísně individuálně, což byla pro stěžovatele, který jasně vyjádřil, že upřednostňuje společné projednání, zřetelná pobídka, aby znova zevrubně přezkoumal jemnosti každého takového případu a aby nespoléhal na to, že sám dopředu identifikoval obecné jednotící prvky, jež bylo možno vztáhnout na všechna napadená rozhodnutí. Tím soud vyvolal na straně stěžovatele náklady (jde jak o kancelářské a poštovní výlohy, tak o práci věnovanou studiu a zpracování dokumentů a o vypracování procesních reakcí). Poté soud vydal výrok, kterým ve svém důsledku popřel, že takové samostatné úkony bylo třeba činit.

Pokud Městský soud v Praze v samostatně vedeném řízení nepřiznal stěžovateli za provedené úkony vyžadující právní pomoc žádnou náhradu nákladů zastoupení s odůvodněním, že stěžovateli již byly náklady uhrazeny v jiném řízení, vykročil z mezí, v nichž lze vykonávat státní moc (čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod), neboť použil argument v zákoně (§ 60 soudního řádu správního) neobsažený a neočekávatelný z hlediska předchozího postupu. Soud tedy nerespektováním čl.2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod zasáhl do stěžovatelova práva na spravedlivý proces, garantovaného čl. 36 odst.1 a 2 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedkyně senátu Dagmar Lastovecké a soudců Stanislava Balíka a Jiřího Nykodýma - ze dne 20.září 2007 sp. zn. II. ÚS 456/07 ve věci ústavní stížnosti R. D. proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. prosince 2006 č.j. 5 Ca 184/2005-41, jímž mimo jiné nebyla přiznána stěžovateli náhrada nákladů právního zastoupení.

Výrok

I. Výrokem II. rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. prosince 2006 č. j. 5 Ca 184/2005-41 bylo nerespektováním čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod porušeno základní právo stěžovatele garantované čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod.

II. Výrok II. rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. prosince 2006 č. j. 5 Ca 184/2005-41 se proto ruší.

Odůvodnění

Stěžovatel se svým návrhem domáhá zrušení výše uvedeného výroku, jímž mu soud jako úspěšnému žalobci nepřiznal náhradu nákladů právního zastoupení, a tvrdí, že postupem porušujícím čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) bylo porušeno jeho právo na spravedlivý proces, garantované čl. 36 odst. 1 Listiny.

Rubrikovaným rozsudkem Městský soud v Praze (dále též jen „městský soud“) vyhověl jedné ze 17 skutkově souvisejících žalob stěžovatele a zrušil (výrokem I.) rozhodnutí Celního ředitelství Praha č. j. 10874/ /03-21/9 ze dne 22. 3. 2005 a věc vrátil k dalšímu řízení. Soud (výrokem II.) dále uložil žalovanému zaplatit stěžovateli náklady řízení ve výši 2000 Kč (výše soudního poplatku). Žalobě bylo vyhověno pro vady řízení před správním orgánem a pro nepřezkoumatelnost způsobenou nedostatky v odůvodnění. Vyloučení věci odůvodnil městský soud přehledností řízení, v části

Nahrávám...
Nahrávám...