dnes je 20.5.2024

Input:

Nález 188/2007 SbNU, sv.47, K rozhodování obecných soudů o přeřazení odsouzeného do věznice jiného typu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 47, nález č. 188

II. ÚS 1710/07

K rozhodování obecných soudů o přeřazení odsouzeného do věznice jiného typu

Při systematickém výkladu ustanovení § 39b odst. 6 trestního zákona lze dospět k závěru, že faktické omezení osobní svobody vykonanou vazbou by se mělo promítnout i při následném rozhodování o splnění podmínek pro případné přeřazení do věznice jiného typu. Vazba nahrazuje výkon trestu odnětí svobody v kterémkoliv typu věznice. Toliko jazykový výklad ustanovení § 39b odst. 6 trestního zákona je interpretací, jež vybočuje z ústavních mezí a zasahuje do práva stěžovatele na spravedlivý proces chráněného čl. 36 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedkyně senátu Dagmar Lastovecké a soudců Stanislava Balíka a Jiřího Nykodýma - ze dne 8.listopadu 2007 sp. zn. II. ÚS 1710/07 ve věci ústavní stížnosti V. W. proti usnesení Okresního soudu Brno-venkov ze dne 29. 3. 2007 sp.zn.1 Nt 1306/2007 a usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. 5. 2007 sp. zn. 8 To 154/2007, jimiž byla zamítnuta stěžovatelova žádost o přeřazení z věznice s ostrahou do věznice s dozorem.

Výrok

Usnesení Okresního soudu Brno-venkov ze dne 29. 3. 2007 sp. zn. 1Nt 1306/2007 a usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. 5. 2007 sp.zn. 8 To 154/2007 se ruší.

Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností, která i v ostatním splňovala podmínky předepsané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“), napadl stěžovatel v záhlaví uvedená usnesení obecných soudů. Domnívá se, že jimi došlo k porušení jeho práv garantovaných čl. 1, čl. 36 odst. 1, čl. 37 odst. 3 a čl. 38 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Ústavní soud si k projednání a rozhodnutí věci vyžádal spis Okresního soudu Brno-venkov sp. zn. 1 Nt 1306/2007, z něhož zjistil následující:

Okresní soud Brno-venkov usnesením ze dne 29. 3. 2007 sp. zn. 1 Nt 1306/2007 zamítl stěžovatelovu žádost o přeřazení z věznice s ostrahou, kde vykonává trest odnětí svobody v trvání osmi let, který mu byl uložen rozsudkem Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 27. 5. 2004 sp. zn. 28 T 18/2000 ve znění rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 7. 6. 2005 sp. zn. 4 To 29/2005, do věznice s dozorem. Proti tomuto rozhodnutí stěžovatel podal stížnost, kterou Krajský soud v Brně usnesením ze dne 15. 5. 2007 sp. zn. 8 To 154/2007 zamítl.

Stěžovatel napadl závěry obecných soudů projednávanou ústavní stížností. Nesouhlasí se zamítavým stanoviskem obecných soudů, které je postaveno na závěru, že stěžovatel nevykonal nepřetržitě jednu třetinu uloženého trestu odnětí svobody, a tudíž nesplnil podmínku uvedenou v ustanovení § 39b odst. 6 trestního zákona. Do doby jedné třetiny uložení trestu odnětí svobody má být podle názoru stěžovatele započítána i doba, kterou odsouzený strávil ve vazbě a která byla podle § 38 odst. 1 trestního zákona započtena do uloženého trestu. Domnívá se, že stejná zásada platí i při aplikaci ustanovení § 61 odst. 1 trestního zákona týkajícího se podmíněného propuštění odsouzeného

Nahrávám...
Nahrávám...