dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 217/2006 SbNU, sv.43, K návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Chomutova č. 15/2003 k zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 43, nález č. 217

Pl. ÚS 41/04

K návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Chomutova č. 15/2003 k zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku

Město překročilo meze své věcné působnosti, neboť předmětem vyhlášky k zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku učinilo vztahy, které spadají do oblasti upravené zákony, a dodržování povinností z těchto vztahů vyplývajících je pod dozorem orgánů státní správy.

Nález

pléna Ústavního soudu složeného z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka, Františka Duchoně, Vlasty Formánkové, Pavla Holländera, Ivany Janů, Vladimíra Kůrky, Dagmar Lastovecké, Jiřího Muchy, Jana Musila, Jiřího Nykodýma, Miloslava Výborného, Elišky Wagnerové a Michaely Židlické ze dne 5. prosince 2006 sp. zn. Pl. ÚS 41/04 ve věci návrhu ministra vnitra na zrušení obecně závazné vyhlášky města Chomutova č. 15/2003 k zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku (nález byl vyhlášen pod č. 20/2007 Sb.).

Výrok

Obecně závazná vyhláška města Chomutova č. 15/2003 k zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

Odůvodnění

I.

Rekapitulace návrhu

1. Návrhem podaným podle čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) a § 64 odst. 2 písm. g) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon oÚstavním soudu“) a podle ustanovení § 124 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), doručeným Ústavnímu soudu dne 3. srpna 2004, navrhl tehdejší 1. místopředseda vlády a ministr vnitra JUDr. Stanislav Gross (dále též jen „navrhovatel“) zrušení obecně závazné vyhlášky města Chomutova č.15/2003 vydané k zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku (dále též jen „vyhláška“). Označená vyhláška je podle navrhovatele v rozporu se zákonem. Proto zahájil dne 12. května 2004 správní řízení ve věci pozastavení její účinnosti. Město Chomutov (dále též jen „obec“) nezjednalo nápravu, takže navrhovatel rozhodnutím ze dne 15. července 2004 č. j. MS-931/2-2004 účinnost předmětné vyhlášky pozastavil.

2. Podle navrhovatele [s odkazem na nález sp. zn. Pl. ÚS 14/99, Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu (dále jen „Sbírka rozhodnutí“), svazek 16, nález č. 143; vyhlášen pod č. 239/1999 Sb.] označená vyhláška, vydaná v rámci samostatné působnosti obce, omezuje hlučnost, přestože je stejná úprava uvedena v zákoně o přestupcích a v občanském zákoníku.

3. Článek 1 vyhlášky stanoví, že činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek porušením nočního klidu a vzbuzením veřejného pohoršení, jsou na území města Chomutova zakázány. K vydání vyhlášky regulující činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek, je obec zmocněna podle § 10 písm. a) obecního zřízení. Pod to ovšem nelze podřadit ty činnosti, které jsou regulovány zvláštními právními předpisy. Rušení nočního klidu lze postihovat podle příslušných ustanovení přestupkového zákona, čímž není dotčena ochrana podle občanského zákoníku (nález sp. zn. Pl. ÚS 42/96, Sbírka rozhodnutí, svazek 7, nález č. 43; vyhlášen pod č. 118/1997

Nahrávám...
Nahrávám...