dnes je 20.5.2024

Input:

Nález 25/2007 SbNU, sv.44, K povinnosti státu zaplatit odměnu a hotové výdaje advokátovi jako opatrovníkovi

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 44, nález č. 25

III. ÚS 534/06

K povinnosti státu zaplatit odměnu a hotové výdaje advokátovi jako opatrovníkovi

Ústavní soud rozhodl ve skutkově i právně obdobné věci téže stěžovatelky s tímtéž účastníkem řízení nálezem sp. zn. I. ÚS 474/06 ze dne 27. září 2006 ve znění opravného usnesení sp. zn. I. ÚS 474/06 zedne 10. listopadu 2006 (Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 42, nález č. 172), jímž stěžovatelce vyhověl. Podle čl. 89 odst. 2 Ústavy České republiky jsou vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu závazná pro všechny orgány a osoby. V tomto smyslu je právním názorem vysloveným v citovaném nálezu Ústavní soud při dalším rozhodování ve skutkově a právně obdobných věcech vázán (srov. § 13 a 23 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů).

Proto, pokud jde o odůvodnění tohoto nálezu, odkazuje Ústavní soud na odůvodnění nálezu sp. zn. I. ÚS 474/06, případně dalších nálezů, které byly na základě tohoto pilotního nálezu později vydány, v nichž Ústavní soud, stručně řečeno, konstatoval, že pokud podle zákona č. 79/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, s účinností od 1. 4. 2006 stát již povinnost platit odměnu a hotové výdaje advokátovi jako opatrovníkovi neměl, nelze tuto úpravu uplatnit tam, kde byl advokát ustanoven opatrovníkem podle úpravy předchozí (tj. případ stěžovatelky), neboť v opačném případě by bylo porušeno jeho základní právo legitimně očekávat zmnožení vlastního majetku plněním ze strany státu.

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedy senátu Vojena Güttlera, soudce zpravodaje Pavla Rychetského a soudkyně Ivany Janů - zedne 6. února 2007 sp. zn. I. ÚS 460/06 ve věci ústavní stížnosti JUDr.J. D. Z. proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 27.dubna 2006 sp. zn. 41 C 233/2006, rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 27. dubna 2006 sp. zn. 44 C 539/2006, rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 22. května 2006 sp. zn. 41 C 290/2006, rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 27. dubna 2006 sp. zn. 44 C 430/2006, rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 27. dubna 2006 sp. zn. 44 C 568/2006 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu4 ze dne 27. dubna 2006 sp. zn. 44 C 401/2006, jimiž byly zamítnuty stěžovatelčiny návrhy na zaplacení odměny a hotových výdajů.

Výrok

I. Výroky III. v rozsudcích Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 27.dubna 2006 sp. zn. 41 C 233/2006, ze dne 27. dubna 2006 sp. zn. 44C 539/2006, ze dne 22. května 2006 sp. zn. 41 C 290/2006, ze dne 27.dubna 2006 sp. zn. 44 C 430/2006, ze dne 27. dubna 2006 sp. zn. 44C 568/2006 a ze dne 27. dubna 2006 sp. zn. 44 C 401/2006 bylo porušeno základní právo stěžovatelky na legitimní očekávání garantované čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.

II. Proto se tato rozhodnutí v rozsahu výroků III. ruší.

Odůvodnění

Včas zaslanými ústavními stížnostmi, původně evidovanými pod sp.zn. I. ÚS 460/06, I. ÚS 497/06, II. ÚS 468/06, II.ÚS 481/06, III. ÚS 601/06 a IV. ÚS 457/06 napadla stěžovatelka výroky

Nahrávám...
Nahrávám...