dnes je 16.6.2024

Input:

Nález 3/2007 SbNU, sv.44, K rozhodování obecných soudů o návrhu na vyslovení neplatnosti voleb do zastupitelstva obce

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 44, nález č. 3

III. ÚS 885/06

K rozhodování obecných soudů o návrhu na vyslovení neplatnosti voleb do zastupitelstva obce

Dospěl-li Ústavní soud při ústavně konformní interpretaci relevantního jednoduchého práva (§ 90 odst. 1 soudního řádu správního, § 60 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů) k právnímu názoru, dle něhož každé vyslovení neplatnosti ve volebním soudnictví nemusí mít za následek opakování voleb, a vychází-li z maximy, dle níž rozhodnutí ve věci samé vysloví soud ve výroku rozsudku (§ 64 soudního řádu správního ve spojení s § 155 a 157 občanského soudního řádu), pak z uvedených východisek vyplývá závěr, dle něhož volební soud po vyslovení neplatnosti volby kandidáta, jež nemá za následek opakování voleb, má ale za následek nutnost opravy zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce (města), jakož i opravu vyhlášení výsledku voleb, příslušným volebním orgánům provedení této opravy ve výroku svého rozhodnutí uloží.

Vyslovení neplatnosti hlasování, neplatnosti voleb nebo neplatnosti volby kandidáta volebním soudem musí tudíž obsahovat i její důsledek ve vazbě na opakování voleb. Nejsou-li důsledkem takového rozhodnutí opakované volby, musí zahrnout i určení povinnosti volebním orgánům konstatované relevantní volební vady reparovat. V opačném případě by pouhé vyslovení neplatnosti založilo právní nejistotu, jak má být po takovém rozhodnutí soudu volebními orgány postupováno.

Nález

Ústavního soudu - III. senátu složeného z předsedy senátu Vladimíra Kůrky a soudců Pavla Holländera a Miloslava Výborného - ze dne 10.ledna 2007 sp. zn. III. ÚS 885/06 ve věci ústavní stížnosti J. S., Ing. P. H., M. H., MUDr. K. H., R. L., E. M., B. M., V. T., MUDr. M. B., T.J., Ing. M. J., Z. J., L. M., M. M., P. N., F. B., P. C., J. K., Ing. Z. K., O. P., V. P., J. D., V. K., S. K., A. S., Ing. P. S., I. S., M. P. a městské části Praha 4 proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. listopadu 2006 č. j. 12 Ca 117/2006-72, jímž bylo rozhodnuto, že volby do Zastupitelstva městské části Praha 4 konané ve 2. volebním obvodu ve dnech 20. a 21. října 2006 jsou neplatné.

Výrok

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. listopadu 2006 č. j. 12Ca 117/2006-72 se zrušuje.

Odůvodnění

I.

Vymezení věci dle ústavní stížnosti

Návrhy podanými k doručení Ústavnímu soudu dne 4. a 5. prosince 2006, tj. ve lhůtě stanovené v § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, se stěžovatelé J. S., Ing. P. H., M. H., MUDr. K. H., R. L., E. M., B. M., V. T., MUDr. M.B., T. J., Ing. M. J., Z. J., L. M., M. M., P. N., F. B., P. C., J. K., Ing. Z. K., O. P., V. P., J. D., V. K., S. K., A. S., Ing. P. S., I. S., M. P. a městská část Praha 4 domáhají zrušení usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. listopadu 2006 č. j. 12 Ca 117/2006-72, jímž bylo rozhodnuto, že volby do Zastupitelstva městské části Praha 4 konané ve 2. volebním obvodu ve dnech 20. a 21. října 2006 jsou neplatné. Uvedeným rozhodnutím obecného soudu se cítí být dotčeni v základním právu občanů na svobodnou volbu

Nahrávám...
Nahrávám...