dnes je 1.3.2021

Input:

Nárok na dovolenou po 1. 1. 2021

19.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.321
Nárok na dovolenou po 1. 1. 2021

JUDr. Eva Dandová

Dotaz

Jak se změní od 1. 1. 2021 nárok na dovolenou u zaměstnance, který pracuje u zaměstnavatele v hlavním pracovním poměru o rozsahu 30 hod. týdně a dále má souběžný pracovní poměr na základě dohody o pracovní činnosti v rozsahu 14,5 hod. měsíčně. Má nárok na dovolenou i z dohody o pracovní činnosti? Na kolik hodin za rok bude mít nárok v roce 2021? Prosím o uvedení příkladu

Právní úprava

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 77 odst. 3 ZP

  • § 213 odst. 1 ZP

  • § 216 odst. 5 ZP

Odpověď

V určení nároku na dovolenou by neměl být problém. Ke každému pracovněprávnímu vztahu však musíme přistupovat zvlášť a posuzovat splnění podmínek na dovolenou také zvlášť.

V případě pracovního poměru se právní úprava nezměnila. Podle ustanovení § 213 odst. 1 ZP platí, že zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho v příslušném kalendářním roce práci po dobu 52 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby připadající na toto období, přísluší dovolená za kalendářní rok v délce stanovené týdenní pracovní doby vynásobené výměrou dovolené, na kterou má zaměstnanec v příslušném kalendářním roce právo.

Pokud má dotyčný zaměstnanec uzavřen pracovní

Nahrávám...
Nahrávám...