dnes je 4.12.2020

Input:

Nejasný výsledek vstupní lékařské prohlídky a žádost o vydání nového lékařského posudku

9.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.306
Nejasný výsledek vstupní lékařské prohlídky a žádost o vydání nového lékařského posudku

JUDr. Věra Bognárová

Dotaz

Zaměstnanec na dělnické pozici, kategorie rizik prací 3 (př. riziko hluku, vibrace), byl vyslán na vstupní lékařskou prohlídku ke smluvnímu poskytovateli pracovnělékařských služeb (k závodnímu lékaři). Tento poskytovatel mu v posudku zaškrtl závěr, že je zdravotně způsobilý k výkonu práce za podmínky, že „do 30 dnů dodá požadovaný dokument“. Domníváme se, že tento zaměstnanec zřejmě nedodal výpis ze své zdravotní dokumentace, protože se jednalo o „rychlý“ nástup do zaměstnání nebo nestihl všechna specializovaná vyšetření. Je takový posudkový závěr této vstupní lékařské prohlídky vůbec platný a může zaměstnanec vykonávat danou práci nebo ne?

Právní předpisy

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

  • § 44 odst. 4 ZSZS

  • § 44 odst. 6 a 7 ZSZS

Odpověď

Lékařský posudek, pokud jste nepodali ve lhůtě 10 dnů od jeho prokazatelného předání návrh na jeho přezkum, i když s ním nesouhlasíte, je platný a navíc je i účinný. Podle mého názoru je však nesprávný v tom, že pokud má znít posudkový závěr tak, že osoba je k výkonu práce zdravotně způsobilá s podmínkou, má se jednat o podmínku, která se vztahuje k výkonu práce. Zákon o specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb. nestanoví blíže, jak mají podmínky stanovené lékařem znít, nicméně má se jednat o podmínky, za kterých je možný výkon práce.

Tak jak je podmínka v lékařském posudku definována, se nejedná v podstatě o

Nahrávám...
Nahrávám...