dnes je 4.12.2020

Input:

Nemoc z povolání z předchozího zaměstnání a krácení dovolené

6.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.305
Nemoc z povolání z předchozího zaměstnání a krácení dovolené

JUDr. Věra Bognárová

Dotaz

Řešíme situaci, zda krátit či nekrátit dovolenou za 107 dní pracovní neschopnosti zaměstnankyně v důsledku nemoci z povolání z předchozího zaměstnání. Tuto otázku mi nedokázali zodpovědět ani na inspektorátu práce. Jsme oprávněni krátit? Jak postupovat v případě, že bychom krátit nesměli?

Právní předpisy

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 216 odst. 2 ZP

  • § 223 odst. 1 ZP

  • § 348 ZP

Odpověď

Podle úpravy dovolené do 31. 12. 2020 se dovolená krátí podle § 223 odst. 1 ZP za dobu zameškanou, tj. za dobu, která se pro účely dovolené za výkon práce nepovažuje. Dovolená se krátí za prvních 100 zameškaných pracovních směn o 1/12 a za každých dalších celých 21 zameškaných směn o další 1/12.

Co se pro účely dovolené považuje za výkon práce, a z toho vyplývající opak, co je dobou zameškanou, upravuje § 348 ZP a výjimky z tohoto pravidla pro účely dovolené upravuje § 216 odst. 2 ZP. Mezi výjimky, které se považují za výkon práce, patří i dočasná pracovní neschopnost vzniklá v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Aby doba pracovní neschopnosti (která jinak, je-li pouze z obecných příčin, není pro účely dovolené považována za výkon práce a dovolená se pro ni krátí) byla za výkon práce považována, není rozhodující, zda zaměstnavatel, u kterého se právo na dovolenou zjišťuje, za vzniklý pracovní úraz nebo nemoc z povolání odpovídá. Jak uvádíte, nemoc z povolání

Nahrávám...
Nahrávám...