dnes je 20.9.2021

Input:

Nepřijmutí dítěte zaměstnankyně do školky

12.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.369
Nepřijmutí dítěte zaměstnankyně do školky

JUDr. Eva Dandová

Dotaz

Musíme jako zaměstnavatel souhlasit s žádostí o neplacené volno od zaměstnankyně, která po ukončení rodičovské dovolené nemá možnost umístit své dítě do školy? V případě, že můžeme žádost odmítnout, co máme vykazovat do docházky zaměstnance - neomluvenou absenci?

Právní předpisy

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 191 ZP

  • § 199 odst. 1 ZP

Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

Odpověď

V ustanovení § 199 odst. 1 ZP je uvedeno, že nemůže-li zaměstnanec konat práci pro jiné důležité osobní překážky v práci týkající se jeho osoby, než jsou uvedeny v § 191 ZP, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy nebo platu podle odstavce 2. Náhrada mzdy nebo platu přísluší ve výši průměrného výdělku. V odstavci 2 pak zákonodárce zmocnil vládu stanovit nařízením okruh těchto

Nahrávám...
Nahrávám...