dnes je 25.10.2020

Input:

Odstupné ve vyšší než zákonem stanovené výši

9.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.299
Odstupné ve vyšší než zákonem stanovené výši

JUDr. Eva Dandová

Dotaz

Zaměstnanec dostal výpověď podle § 52 písm. b) ZP. Působil ve firmě 15 let. Ze zákona mu náleží odstupné ve výši trojnásobku jeho průměrného výdělku. Pokud se firma rozhodne vyplatit mu další např. dvojnásobek nebo trojnásobek jako bonus (jako vyšší odstupné), aniž by bylo vyšší odstupné sjednáno v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu, lze nebo nelze toto považovat za odstupné, ze kterého se odvádí pouze daň z příjmů?

Právní předpisy

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 52 písm. b) ZP

  • § 67 ZP

Odpověď

Odstupné představuje jednorázový peněžitý příspěvek, který má zaměstnanci pomoci překlenout sociální situaci (často složitou), v níž se ocitl proto, že bez svého zavinění (z důvodů na straně zaměstnavatele či pro nepříznivý zdravotní stav z důvodu pracovního úrazu, nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání anebo pro dosažení nejvyšší přípustné expozice) ztratil dosavadní práci. Odstupné je určeno k tomu, aby formou jednorázového peněžitého příspěvku vyplaceného zaměstnavatelem alespoň zčásti kompenzovalo (zmírnilo) následky, které jsou pro zaměstnance spojeny s ukončením dosavadního zaměstnání a s nutností vyhledat nové pracovní uplatnění nebo začít vykonávat jinou výdělečnou činnost.

Obecně platí, že pro výši odstupného je rozhodná doba trvání končícího pracovního poměru. Ustanovení o výši odstupného mají dispozitivní povahu v tom, že může být určeno jen ve větším rozsahu, než stanoví § 67 odst. 1 a 2 ZP a že sjednání