dnes je 22.5.2024

Input:

Podobenství o hřivnách

1.7.2006, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

Mocný muž odjížděl do daleké země, aby odtud přinesl královskou hodnost, se kterou bude spravovat svou zemi. Zavolal si služebníky a svěřil jim majetek. Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu. Každému podle jeho schopností. Jen co odjel, lidé, kteří nechtěli žádného krále, vyslali poselstvo do daleké země, že nechtějí tohoto člověka za krále.

Když se po dlouhé době vrátil pán služebníků jako král, začal účtovat. Předvolal si služebníky, kteří spravovali jeho majetek. První z nich pravil: „Králi, svěřil jsi mi pět hřiven a pohleď, jiných pět jsem jimi získal.“ Král mu odvětil: „Správně služebníku dobrý, protože jsi mi byl věrný v malé věci, budeš vládnout nad deseti městy.“ Před krále přistoupil druhý služebník: „Pane, svěřil jsi mi dvě hřivny, které mi vynesli další dvě hřivny.“ I jeho král ocenil: „Správně služebníku dobrý, budeš vládnout nad čtyřmi městy, protože i ty jsi pro mě pracoval.“

Nakonec přistoupil ten, který přijal jednu hřivnu: „Pane, poznal jsem, že jsi tvrdý člověk a dokážeš sklízet i to, co jsi nezasel, a přísně dbáš na to, aby se nic neztratilo. Proto jsem tvou hřivnu velmi dobře ukryl a v pořádku ti odevzdávám, co ti patří.“

Král mu odvětil: „Jsi služebník špatný, bez odvahy. Věděl jsi přeci, že beru to, co jsem nedal, a sklízím to, co jsem nezasel. Proč jsi alespoň peníze neuložil, a já bych si je teď vybral i s úrokem?“ Pak své družině řekl: „Vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo jich má deset.“ Lidé z jeho družiny však namítali: „Pane, ten jich už má nejvíc.“ Král jim odpověděl: „Kdo má víc, bude mu ještě přidáno. A kdo nemá, bude odňato i to, co má.“

Pak nechal předvést své nepřátele, kteří strojili úklady, aby s nimi také zúčtoval. „Nechtěli jste mne za krále, a tak se také stane“. A vypudil nevěrné.

(Parafrázováno dle Evangelia sv. Lukáše 19, 11-27 a dle Evangelia sv. Matouše 15, 14-30)

Nahrávám...
Nahrávám...