dnes je 12.11.2019
Input:

Přehled judikatury trochu jinak - Dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty

16.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.22.04
Přehled judikatury trochu jinak – Dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty

JUDr. Petr Bukovjan

Judikát
Věk alespoň 18 let. Existence pracovněprávního vztahu (nejčastěji pracovního poměru) a v jeho rámci výkon práce, při kterém dochází ke styku s hodnotami, jež jsou předmětem obratu a oběhu (zaměstnanec s nimi osobně disponuje). Tak nějak se dá ve stručnosti popsat situace, za které by měl zaměstnavatel uvažovat o uzavření dohody se zaměstnancem o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených mu k vyúčtování (dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty). Pokud to udělá a na svěřených hodnotách následně vznikne schodek, je zaměstnanec povinen ho zaměstnavateli nahradit (ledaže by se své odpovědnosti zcela, nebo zčásti zprostil). Zavinění se neprokazuje, výše náhrady není omezena.

Zákoník práce formou demonstrativního výčtu uvádí hodnoty, kterých se může odpovědnost zaměstnance za schodek týkat. Co tentýž právní předpis neřeší a co se stalo předmětem soudního sporu, je to, zdali je pro vznik odpovědnosti zaměstnance za schodek nezbytné, aby hodnoty mu svěřené byly ve vlastnictví zaměstnavatele, se kterým uzavřel za tímto účelem výše popsanou dohodu. Tušíte správně, touto námitkou se žalovaný zaměstnanec chytal pomyslného