dnes je 5.8.2020

Input:

Přehled judikatury trochu jinak - Doručování písemností jiným způsobem

6.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.25.26.07
Přehled judikatury trochu jinak – Doručování písemností jiným způsobem

JUDr. Petr Bukovjan

Judikát
Že by právní úprava doručování vybraných písemností zaměstnanci obsažená v zákoníku práce zasloužila podstatné změny, je všeobecně známo. Stejně tak se ví, že Nejvyšší soud přistupuje k výkladu této právní úpravy pro někoho až příliš striktně a že zaměstnavatelům to tím spíše působí problémy (typicky zákonná preference osobního doručení písemnosti zaměstnanci nejen na pracovišti, ale též v místě jeho bydliště nebo na jiném místě, kde bude případně zastižen). Leč novela zákoníku práce v této rovině je v nedohlednu a od dovolacího soudu nelze očekávat změnu jím nastaveného kurzu.

Řadu ze svých závěrů týkajících se doručování shrnul Nejvyšší soud v dalším rozhodnutí, které bylo na této otázce postaveno. Nicméně se v této souvislosti vyjádřil k jedné věci, kterou doposud výslovně neřešil, a tou je doručování písemnosti zaměstnanci jiným subjektem, než je jeho zaměstnavatel. Pokud si říkáte, co je to za nesmysl, musíte si uvědomit, že písemností, na kterou se vztahují zpřísněná pravidla doručování, je dle ustanovení § 334 odst. 1 ZP též odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa. V řadě případů má přitom kompetenci k danému kroku někdo „mimo zaměstnavatele”. V předmětné věci šlo o odvolání ředitele příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem (městem). Jak vyplývá z ustanovení § 73 odst. 1 ZP, možnost odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa