dnes je 19.6.2019
Input:

Přehled judikatury trochu jinak - Jiné překážky na straně zaměstnance

20.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.18.19.06
Přehled judikatury trochu jinak – Jiné překážky na straně zaměstnance

JUDr. Petr Bukovjan

Judikát
Ten problém se nestává často, ale přihodit se může – mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem dojde k uzavření pracovní smlouvy, nechybí v ní ani druh, ani místo výkonu práce jako její podstatné náležitosti, leč ke sjednanému dni nástupu do práce (a tedy ke dni vzniku pracovního poměru) není zaměstnavatel schopen zaměstnanci podle dohodnutých podmínek práci přidělovat. Jak na takovou situaci nahlížet z hlediska pracovního práva? A může mít tato skutečnost vliv na platnost samotné pracovní smlouvy?

Zřejmě Vás napadne otázka, co vlastně bylo tím důvodem, který zaměstnavateli v přidělování sjednané práce na sjednaném místě zaměstnanci bránil. Jeden by nevěřil, že církevní restituce mohou mít i nějaké pracovněprávní důsledky. Zaměstnavatel totiž sjednal se zaměstnancem druh práce správce příslušného areálu, místem výkonu práce byl logicky tento areál, ale šlo o soubor nemovitostí, které byly v době uzavření pracovní smlouvy pořád ještě v restitučním řízení. A předpoklad zaměstnavatele, že řízení bude v dohledné době ukončeno, statek mu bude vydán a zaměstnanec na něm začne od sjednaného dne pracovat, se bohužel nenaplnil.

Nakonec to zaměstnavatel vyřešil tak, že bezmála 4 měsíce po vzniku pracovního poměru přijal rozhodnutí o organizační změně, kterým zrušil pracovní místo správce statku. V důsledku tohoto rozhodnutí byl zaměstnanec shledán nadbytečným a byla mu zaměstnavatelem dána výpověď z pracovního poměru dle ustanovení § 52 písm. c) ZP. Předmětem sporu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem se pak stala platnost tohoto rozvazovacího právního jednání, resp. vůbec platnost pracovní smlouvy jako takové,