dnes je 10.12.2019
Input:

Přehled judikatury trochu jinak - Nabídková povinnost zaměstnavatele

12.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.15.05
Přehled judikatury trochu jinak – Nabídková povinnost zaměstnavatele

PhDr. Petr Bukovjan

Judikát
Jedna věc je vedoucího zaměstnance z jeho pracovního místa odvolat, druhá věc je pak správně nastartovat a posléze též ukončit proces vedoucí ke změně jeho pracovního zařazení nebo k rozvázání pracovního poměru výpovědí ve smyslu ustanovení § 73a odst. 2 ZP. Co nemůže zaměstnavatel v této souvislosti opomenout, je jeho nabídková povinnost vůči odvolanému zaměstnanci, tedy povinnost navrhnout mu jinou práci odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci (samozřejmě za předpokladu, že takovou práci zaměstnavatel vůbec má).

K nabídkové povinnosti zaměstnavatele se dovolací soud vyjádřil už mnohokrát. Mj. uvedl, že smyslu této povinnosti neodpovídá, aby zaměstnanci byla navrhována změna jeho dalšího pracovního zařazení na jinou práci, o níž je zřejmé, že – i když jinak vyhovuje jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci – na novém pracovním místě bude naplněn některý z výpovědních důvodů podle ustanovení § 52 ZP. Z toho vyplývá, že nabídková povinnost zaměstnavatele se neváže ani k práci, k jejímuž řádnému výkonu zaměstnanec bez zavinění zaměstnavatele nesplňuje (jiné než kvalifikační) požadavky, které zaměstnavatel stanovil a které jsou vzhledem ke konkrétním podmínkám výkonu práce u tohoto zaměstnavatele oprávněné a povahou pracovních činností (objektivně vzato) ospravedlnitelné. To platí i pro požadavky, které zaměstnavatelem nebyly vytýčeny, ale vyplývají z povahy vykonávané práce nebo jsou z jiného důvodu obecně známé (samozřejmé).

Abyste tomu rozuměli – z vedoucího pracovního místa v posuzovaném případě byl odvolán přímo pan ředitel. Když pak dostal výpověď z pracovního poměru dle ustanovení § 73a odst. 2 ZP, namítal její