dnes je 19.4.2024

Input:

Přehled judikatury trochu jinak - Náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou při neplatném rozvázání pracovního poměru

2.4.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2024.07.04
Přehled judikatury trochu jinak – Náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou při neplatném rozvázání pracovního poměru

JUDr. Petr Bukovjan

Judikát
NÁHRADA MZDY ZA NEVYČERPANOU DOVOLENOU PŘI NEPLATNÉM ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

Na začátek se sluší ocitovat z jednoho rozsudku Nevyššího soudu, který byl vydán v minulosti: "Rozvázal-li zaměstnavatel se zaměstnancem neplatně pracovní poměr, nenáleží zaměstnanci za dobu, počínanou ode dne, kdy měl pracovní poměr účastníků podle neplatného rozvázání skončit, až do dne, kdy mu zaměstnavatel umožnil pokračovat v práci nebo kdy došlo k platnému skončení pracovního poměru, popřípadě do rozhodnutí soudu, jímž bylo řízení o žalobě zaměstnance o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru výpovědí pravomocně skončeno a kterým byla určena neplatnost rozvázání pracovního poměru, náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou na zotavenou, i když zaměstnanec oznámil zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával." Jinak řečeno, podle tohoto rozhodnutí se zaměstnavatel nemusel bát, že by mu prohraný soudní spor o platnost rozvázání pracovního poměru přinesl ještě povinnost ve vztahu k právu zaměstnance na dovolenou za dobu jeho trvání. I v případě neúspěšného soudního sporu totiž zaměstnavatel právo zaměstnance na dovolenou nemusí dle názoru Nejvyššího soudu řešit, protože zaměstnanci se dostává náhrady mzdy nebo platu ve speciálním režimu dle ustanovení § 69 ZP.

Teď už se zaměstnavatel obávat bohužel musí. Protože výše citovaný závěr zpochybnil svého času Ústavní soud s odkazem na evropské právo a judikaturu, nezbývalo Nejvyššímu soudu než se s předběžnou otázkou obrátit na Soudní dvůr Evropské unie. V odůvodnění svého podání plédoval pro svůj názor mj. argumentem, že když zaměstnanec v období trvání sporu o platnost rozvázání pracovního poměru nevykonává pro zaměstnavatele (byť v důsledku protiprávního postupu zaměstnavatele) žádnou práci a pakliže zaměstnanec v

Nahrávám...
Nahrávám...