dnes je 5.8.2021

Input:

Přehled judikatury trochu jinak - Nejnižší úrovně zaručené mzdy

14.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.14.06
Přehled judikatury trochu jinak – Nejnižší úrovně zaručené mzdy

JUDr. Petr Bukovjan

Judikát
Ta mzda je sice v ustanovení § 111 ZP označena jako minimální, a tedy by se zdálo, že je obecně nejnižší možnou odměnou za práci a stačí výši mzdy poměřovat právě a jenom s ní. Zaměstnavatelé ale až na výjimky vědí, že existují ještě nejnižší úrovně zaručené mzdy, jejichž prostřednictvím je nejnižší odměna za práci odstupňována podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce do 8 skupin prací (stupňů). Jejich výše v hodinové stejně jako měsíční podobě jsou upraveny v nařízení vlády č. 567/2006 Sb., přičemž v příloze se může zaměstnavatel ze mzdové sféry za tímto účelem dobrat obecných charakteristik skupin prací a konkrétních příkladů podle oborů, aby se lépe zorientoval a odměňoval zaměstnance v souladu s právní úpravou. Pokud by totiž poskytl zaměstnanci v souhrnu (bez nárokových složek vyjmenovaných v ustanovení § 112 odst. 3 ZP) mzdu nižší, kromě toho, že je povinen poskytnout mu doplatek, riskuje též uložení pokuty od orgánu inspekce práce za přestupek na úseku odměňování, a to až do výše 2 000 000 Kč.

Pokutou (naštěstí jen ve výši 15 000 Kč) to odnesl i zaměstnavatel v posuzovaném případě. Protiprávní jednání zaměstnavatele spatřoval kontrolní orgán v tom, že dvěma zaměstnankyním za období od října 2015 do února 2016 a jedné zaměstnankyni za období od října 2015 do prosince 2015, které zaměstnával na pozicích prodavaček v maloobchodní prodejně potravin, poskytl mzdu ve výši nejnižší úrovně zaručené mzdy dle druhé skupiny prací, kdežto orgán inspekce práce měl za to, že jejich práce patří do vyšší, třetí skupiny prací. Na soudech pak bylo, aby rozhodly, kdo je pravdě blíž. Co k tomu v rámci řízení o kasační stížnosti zaměstnavatele poznamenal Nejvyšší správní soud?

Připomněl, že cílem, který zákonodárce úpravou různých

Nahrávám...
Nahrávám...