dnes je 3.4.2020

Input:

Přehled judikatury trochu jinak - neomluvená absence a její důsledky

20.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.06.04
Přehled judikatury trochu jinak – neomluvená absence a její důsledky

JUDr. Petr Bukovjan

Judikát
Neomluvené zameškání směny či více směn může zaměstnanci přinést neblahé pracovněprávní důsledky – vedle rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo okamžitým zrušením mj. též zkrácení dovolené ve smyslu ustanovení § 223 odst. 2 ZP, a to o 1 až 3 dny dovolené za každou neomluveně zameškanou směnu. Když je pak zaměstnanec v úzkých a přichází současně o pracovní poměr a o dovolenou (rozuměj v tomto případě o náhradu mzdy nebo platu, kterou by mu za nevyčerpanou dovolenou musel zaměstnavatel v této souvislosti jinak proplatit), hledá cestu, jak se postupu zaměstnavatele bránit.

Ten argument se skoro nabízí. Může vůbec zaměstnavatel současně rozvázat pracovní poměr a připravit takto zaměstnance o dovolenou? Nejde o nepřípustnou kumulaci sankcí a o dvojí postih za jednu a tutéž věc? Doposud se k tomu vyjádřila pouze Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, přičemž dospěla ke stanovisku, že v pracovním právu to možné je a není důvod v takovém postupu zaměstnavateli bránit. Nyní už k tomu existuje i soudní rozhodnutí. A ve stejném duchu.

Nejvyšší soud zdůraznil, že výše uvedené omezení se přimyká především k právu trestnímu a správnímu, případně dopadá na tato řízení, pokud se týkají stejného skutku a stejné osoby. Rozhodně ale nemůže dopadat na vztah mezi rozvázáním pracovního poměru (v daném případě jeho okamžitým zrušením) a krácením dovolené pro